«Latvenergo» un LZA Gada balvas par izcilību enerģētikas pētniecībā saņem RTU zinātnieki

21. decembris, 2021
.
.
Enerģētikas Gada balvu laureāti: (no kreisās) Toms Mols, Edīte Biseniece, Gatis Bažbauers, Laila Zemīte, Dmitrijs Rusovs, Armands Grāvelsiņš. Foto: «Latvenergo»

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātnieku ieguldījums enerģētikas nozarē ir novērtēts ar tradicionālajām AS «Latvenergo» un Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Gada balvām, kuras šogad saņēma gan jau pieredzējušie, gan arī jaunie zinātnieki. Gada balvu pasniegšana ir viens no galvenajiem nozares notikumiem, kas ļauj apkopot zinātnieku paveikto un atskatīties uz aizvadīto gadu. 

«Latvenergo» un LZA Gada balvas izcilākajiem zinātniekiem jau tradicionāli kopš 1999. gada pasniedz decembrī, lai veicinātu nozares un zinātnes attīstību, izceltu izcilu jauno zinātnieku veikumu vai mūža devumu enerģētikā.

Alfrēda Vītola balvu par izcilu devumu Latvijas enerģētikā 2021. gadā saņēma RTU zinātņu prorektora vietnieks un Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes (EVIF) Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta (VASSI) profesors Gatis Bažbauers. Viņš ir vairāk nekā 25 zinātnisko publikāciju, divu mācību grāmatu un zinātnisko monogrāfiju autors. Viņš vadījis  promocijas, bakalaura un maģistra darbus, kā arī  ir eksperts vairākās organizācijās – Latvijas Zinātnes padomē, «The ERA-Net SES (Smart Energy Systems) Knowledge Community» Beļģijā, Eiropas Komisijas Community Research and Development Information Service (CORDIS). RTU G. Bažbauers nodarbojas ne tikai ar zinātni, bet kopš 2012. gada viņa darba pienākumos ietilpst arī pētniecības sistēmas pārvaldība un pētniecības politikas veidošana. 

Gada balvu par nozīmīgu devumu enerģētikā saņēma RTU EVIF Enerģētikas institūta asociētā profesore Laila Zemīte par darbu kopu «Energosistēmas attīstība pārejā uz ilgtspējīgu resursu izmantošanu» un RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Siltumenerģētisko sistēmu katedras asociētais profesors Dmitrijs Rusovs par pētījumu par siltumapgādes tīklu efektivitāti. Minētais darbs tiek veikts Valsts pētījumu programmā «Inovatīvas viedo tīklu tehnoloģijas un to optimizācija». 

Gada balvu par panākumiem enerģētikā jaunajiem zinātniekiem saņēma RTU VASSI pētniece Edīte Biseniece par darbu «Ilgtspējīga vēsturisko ēku attīstība». 

Savukārt veicināšanas balvas saņēma divi jaunie zinātnieki – Toms Mols par promocijas darbu «Klimata adaptīvas ēku norobežojošās  konstrukcijas», ko viņš izstrādāja VASSI, kā arī VASSI pētnieks Armands Grāvelsiņš par promocijas darbu «Elektroenerģijas un siltumenerģijas sektoru sasaiste – iespēja siltumapgādes attīstībai».

«Kopš 1999. gada esam apbalvojuši gandrīz 200 izcilus, pieredzes bagātus zinātniekus, kuru vidū ir arī jaunā akadēmiskā paaudze. Esam pateicīgi iepriekšējo paaudžu prātiem, kuri ir izveidojuši Latvijas esošo energosistēmu un ražotnes. Bet ir skaidrs, ka jāiet uz priekšu, un ir pienācis brīdis, kad plānota lielāka integrācija ar Eiropu. «Latvenergo» tuvākajā desmitgadē ir plānots dubultot mūsu ražošanas jaudas un attīstīt jaunus produktus, lai sekmētu dažādu nozaru elektrifikāciju. Mums ir gandarījums, ka akadēmiskajos darbos tiek pētīti Latvijai nozīmīgas nozares aktuālie temati – elektromobilitāte, saules un vēja enerģijas izmantošana. Tā ir iespēja zinātnieku idejas pielietot praksē,» uzskata «Latvenergo» valdes loceklis Kaspars Cikmačs. 

Savukārt LZA prezidents Ivars Kalviņš uzsver, ka «profesora Vītola balva ir nozīmīga zinātnē un enerģētikā, un ir liels gandarījums Gada balvas pasniegt tiem, kuri devuši ieguldījumu enerģētikas zinātnes un prakses attīstībā. Efektīvas metodes, kā elektroenerģiju saražot un izmantot, kā optimizēt izlietojumu atbilstoši dažādām stundām, prasa zinātniskos pētījumus, jo šodien runājam par viedo enerģētiku, kurai bez zinātnes nav iespējams attīstīties.»

Profesors Alfrēds Vītols (1878.–1945.) ir Latvijā pirmais inženierzinātņu doktors, Latvijas Universitātes profesors, prorektors, hidromehānikas speciālists. Izvirzījis un pamatojis jaunas atziņas hidrodinamikā. Darbojies vairāku hidrostaciju projektos, tiltu laidienu aprēķināšanā. Publicējies starptautiskos zinātniskajos žurnālos, piedalījies starptautiskās konferencēs, organizējis Baltijas valstu hidrologu konferences.

«Latvenergo» un LZA Gada balvas par izcilību enerģētikas pētniecībā saņem RTU zinātnieki

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

21. decembris, 2021 plkst. 13:43

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi