Izstrādās mūsdienīgus mācību moduļus nākotnes darba tirgū nepieciešamo augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei

27. janvāris, 2023
.
.
.
RTU Augstas veiktspējas skaitļošanas jeb HPC centrs ir lielākais superdatoru resursu nodrošinātājs Latvijā.

Lai sekmētu Latvijas ekonomikas digitālo transformāciju un celtu iedzīvotāju labklājību, Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ar partneriem no Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes sāk vērienīgu projektu, izstrādājot jaunus studiju moduļus augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā un izglītojot mācībspēkus, studentus un nozares profesionāļus. Tas ļaus būtiski palielināt speciālistu skaitu ar augsta līmeņa digitālajām prasmēm, kuru šobrīd darba tirgū akūti trūkst, kā arī veicinās inovatīvu un tehnoloģiski ietilpīgu jaunu produktu un pakalpojumu izstrādi dažādās nozarēs. 

Izstrādās mūsdienīgus mācību moduļus nākotnes darba tirgū nepieciešamo augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei

«Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) kļūst par neatņemamu jebkuras nozares daļu. Uzņēmumu izaugsme nereti ir saistīta nevis ar ražošanas apjomu palielināšanu, bet gan ar modernu tehnoloģiju izmantošanu un digitalizāciju – tās ietekmē produktivitāti, sekmē attīstību. Pieaugot pieprasījumam pēc kvalificētiem speciālistiem ar digitālām prasmēm, jau šobrīd uzņēmumi ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā saskaras ar to trūkumu. Savukārt centienus paaugstināt iedzīvotāju digitālās prasmes un zināšanas kavē mācībspēku nepietiekamība, ierobežota ir arī mācību organizēšanas kapacitāte un infrastruktūra,» norāda RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes prodekāne studiju jomā Alla Anohina-Naumeca. Viņa ir projekta «Augsta līmeņa digitālo prasmju apguve Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā» (Nr. 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/003) saturiskā vadītāja.

Projektu īsteno RTU Zinātnes un inovāciju centrs. 

Lai gan Latvija samazina atpalicību no Eiropas Savienības (ES) vidējā līmeņa IKT speciālistu skaita ziņā (šobrīd ap 3,8% no ekonomiski aktīvajiem cilvēkiem Latvijā ir IKT speciālisti, kamēr ES tie vidēji ir 4,5%), sabiedrības kopējās digitālās prasmes joprojām ir zemākas par ES vidējo rādītāju, liecina Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa 2022. gada dati. Darbaspēka digitālo prasmju trūkums palēnina Latvijas digitālo pārveidi. 

Īstenojot projektu, līdz 2026. gadam tiks izstrādāti 12 jauni studiju moduļi augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā, kas tiks integrēti studiju procesā. Tie tiks izmantoti, lai nodrošinātu mācības arī industrijā nodarbinātajiem un kā tālākizglītības un kvalifikācijas celšanas instrumenti. Plānots, ka ap 2000 studentu un speciālistu no uzņēmējdarbības, akadēmiskā un valsts sektora gūs padziļinātas digitālās prasmes. Iegūt jaunas zināšanas un prasmes viņiem palīdzēs mācībspēki, kuri tiks īpaši sagatavoti, tajā skaitā, pārņemot labāko pasaules pieredzi.

Projekta partneri īstenos arī aktivitātes intereses vairošanai par augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģijām un sadarbības stiprināšanai starp uzņēmumiem un studentiem.

Plānots arī pilnveidot infrastruktūru kvalitatīvam mācību procesam. Projektu finansē Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma investīcija un valsts budžets.

RTU ir gan kompetences, gan IKT un e-studiju infrastruktūra. RTU Augstas veiktspējas skaitļošanas jeb HPC centrs ir lielākais superdatoru resursu nodrošinātājs Latvijā.

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

27. janvāris, 2023 plkst. 16:03

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi