Noslēdzies izglītības forums «Izglītības sistēmas mērķis: nākotnes perspektīva»

3. februāris, 2020
.
.
.
Foto - LETA

Noslēdzies izglītībai veltītais forums «Izglītības sistēmas mērķis: nākotnes perspektīva», kas janvārī norisinājās trīs diskusiju ciklos un ko rīkoja Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM). 

Foruma mērķis – vienoties par tādu Latvijas izglītības sistēmas mērķi nākamajiem desmit gadiem, lai ceļā uz to ikviens indivīds varētu īstenot savus mērķus un vienlaikus tiktu nodrošināta Latvijas tautsaimniecības attīstība. 

Līdztekus Latvijas izglītības un citu saistīto nozaru ekspertiem foruma pirmajos divos diskusiju ciklos piedalījās arī starptautiskie eksperti – Treisija Bērnsa no OECD Izglītības pētniecības un inovāciju centra un Petri Haltia no Somijas Izglītības un kultūras ministrijas.

Foruma pirmā diskusija «Indivīda profesionālās attīstības izvēles un tās ietekmējošie aspekti» notika 17. janvārī un tajā tika pārrunātas indivīdu profesionālās attīstības izvēles un tas, kā valsts atbalsts ietekmē cilvēku produktivitāti karjeras laikā. 

Otrā diskusija «Valsts ilgtspēja un indivīda profesionālās attīstības izvēļu ietekme uz tautsaimniecību» norisinājās 24. janvārī un tajā apsprieda indivīdu profesionālo un karjeras attīstības izvēļu ietekmi uz tautsaimniecības attīstību. 

Savukārt trešajā diskusija «Rīcībpolitika – izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam» norisinājās debates par izglītības attīstības pamatnostādnēm 2021.–2027. gadam, sniedzot iespēju gan apspriest plašākus Latvijas izglītības politikas mērķus, gan arī aktuālus tuvākajā laikā veicamus pasākumus. 

Forums tiek organizēts Eiropas Sociālā fonda projekta «Rīgas Tehniskās universitātes efektīvas pārvaldības attīstība» Nr. 8.2.3.0/18/A/012 ietvaros.  

Darba grupu rezultāti

Foruma materiāli

Prezentācijas

Pirmā diskusija «Indivīda profesionālās attīstības izvēles un tās ietekmējošie aspekti» 

Izglītības mērķi un funkcijas, Treisija Bērnsa

Izglītības sociālie un iekļaujošie mērķi, Marija Golubeva

Kā profesijas izvēle ietekmē indivīda produktivitāti?, Inta Mieriņa

Kādi sociālekonomiskie faktori jau kopš bērnības ietekmē jauniešu izvēli par labu noteiktai profesijai?, Georgs Rubenis

Kāda nozīme nākotnes profesijas izvēlē ir spējai mācīties, un kā to novērtēt?, Baiba Moļņika

Kā novērtēt spēju vadīt savu mācīšanos, Edmunds Vanags

Otrā diskusija «Valsts ilgtspēja un indivīda profesionālās attīstības izvēļu ietekme uz tautsaimniecību»

Augstskolu monitoringa rezultāti – kāda ir izglītības un darba tirgus reālā sasaiste, Inta Jaunzeme

Kā Latvijas jauniešu studiju izvēle ietekmē tautsaimniecības attīstību ilgtermiņā?, Jānis Salmiņš

Vispārējā izglītība un reģionu konkurētspēja pēc administratīvi teritoriālās reformas, Daunis Auers

Kā Somija nākotnes nenoteiktības apstākļos nosaka izglītības mērķus un tos salāgo ar valsts tautsaimniecības vajadzībām, Petri Haltia

Trešā diskusija «Rīcībpolitika – izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam»

Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam aktualitātes un akcenti izglītībā, Vladislavs Vesperis

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam – ieceres un pamatnostādņu sagatavošanas plāns, Gunta Arāja

Eiropas Savienības atbalsta instrumenti izglītības politikas prioritāšu īstenošanai, Santa Šmīdlere

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

3. februāris, 2020 plkst. 13:14

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi