Īstenos strukturālas reformas, tuvinot RTU TOP 500 universitāšu līmenim

31. augusts, 2023
.
.
.
Foto: Vitālijs Vinogradovs, RTU

Lai turpinātu paaugstināt izglītības kvalitāti un konkurētspēju, tuvinot Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) pasaules TOP 500 universitāšu līmenim, ir sāktas plašas strukturālas reformas, izveidojot līdz šim nebijušu Inovāciju prorektora dienestu, apvienojot fakultātes un integrējot RTU zinātnes ekosistēmā citas augstākās izglītības iestādes. 

«RTU ir jākļūst par pasaules līmeņa universitāti ar globālu ietekmi. Jau kopš dibināšanas pirms vairāk nekā 160 gadiem, tā ir bijusi spēcīgs reģiona zinātnes izcilības centrs, kas sekmējis tautsaimniecības attīstību. Sniedzot savu pienesumu ne tikai profesionāļu sagatavošanā nacionālajā līmenī, bet kļūstot par attīstības virzītāju studijās, zinātnē un tehnoloģijās, radot nākotnes inovācijas un risinot nozīmīgus sabiedrības izaicinājumus, universitāte palīdzēs mainīt Latvijas ekonomiku un pārliecinoši pozicionēs Latviju pasaules kartē,» uzsver RTU rektors Tālis Juhna. 

Stiprinot starpdisciplināru sadarbību studijās un zinātnē, no 1. janvāra plānots apvienot Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāti, Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāti (EVIF), Elektronikas un telekomunikāciju fakultāti un E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāti, izveidojot Digitālo tehnoloģiju un inženierzinātņu fakultāti. Līdzšinējā Būvniecības inženierzinātņu fakultāte (BIF) un Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte transformēsies Būvniecības un mehānikas fakultātē. Savukārt Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātei (MLĶF) pievienos EVIF Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtu un BIF Ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūtu, izveidojot Dabas, vides un materiālzinātņu fakultāti. Inženierekonomikas un vadības fakultāte saglabās līdzšinējo statusu, un turpmāk tās nosaukums būs Vadības un sociālo zinātņu fakultāte. Lai stiprinātu dizaina izglītību, RTU Arhitektūras fakultātei plānots pievienot MLĶF Dizaina tehnoloģiju institūtu, izveidojot Arhitektūras skolu.

No 2022. gada 1. novembra RTU ekosistēmā jau darbojas Latvijas Jūras akadēmija, un no šī gada 1. aprīļa – Liepājas Jūrniecības koledža. Savukārt nākamā gada 1. martā ekosistēmā iekļausies arī Liepājas Universitāte, bet 2025. gadā – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Tās līdztekus Arhitektūras skolai un RTU Rīgas Biznesa skolai turpinās darboties kā neatkarīgas struktūrvienības RTU ekosistēmā studiju prorektora pārraudzībā.

Īstenojot strukturālas pārmaiņas un maksimāli efektīvi izmantojot universitātei pieejamos finanšu līdzekļus, tiks nodrošināts papildu finansējums akadēmiskā un zinātniskā personāla atalgojuma pieaugumam, kāpināta izglītības kvalitāte, studiju programmu konkurētspēja, kā arī nodrošināta straujāka prioritāro zinātnes un inovāciju virzienu attīstība, novirzot tiem papildu resursus. Apliecinot inovāciju stratēģisko lomu RTU un visas Latvijas attīstībā, jūlijā darbu sāka RTU Inovāciju prorektora dienests. Tā uzdevums ir veicināt ilgtspējīgu RTU inovāciju izaugsmi un to lietošanu zināšanās balstītā ekonomikā. 

RTU rektors uzsver, ka tiks saglabātas esošās studiju programmas un studentu ikdiena nemainīsies, taču viņiem pavērsies plašākas iespējas sadarbībai ar radniecīgo nozaru studentiem, tā sekmējot starpdisciplināru pētījumu un inovāciju tapšanu. Septembrī vēl plānotas iekšējas diskusijas par piedāvātā fakultāšu konsolidācijas risinājuma detaļām, ieskaitot diskusijas par atbilstošākajiem fakultāšu nosaukumiem. Gala lēmums par izmaiņām tiks pieņemts septembra beigās.

«RTU fakultāšu apvienošana un iekšējo procesu uzlabošana ir pozitīvs lēmums ikvienam RTU saimes loceklim, jo tādējādi mēs kopā veicināsim savstarpējo sadarbību, zinātnes attīstību un, kas pats galvenais, studentiem tik svarīgo studiju programmu pilnveidi. RTU Studentu parlaments turpinās iesaistīties diskusijās un sekos līdzi, lai apvienošanas procesā tiktu pievērsta uzmanība ikvienam jautājumam, kas skar studējošo intereses,» norāda RTU Studentu parlamenta prezidente Aneta Tarasova.

RTU ir vienīgā daudznozaru tehnoloģiju universitāte Latvijā. 
 

Saistītie tagi:
Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

31. augusts, 2023 plkst. 13:12

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi