Iepazīstina ar pirmajiem izraudzītajiem RTU jauno fakultāšu dekāniem

22. novembris, 2023
.
.
.
RTU rektors Tālis Juhna RTU saimi iepazīstina ar jaunajiem struktūrvienību vadītājiem. Foto: Toms Nords

Konkursam noslēdzoties, ir izraudzīti divi Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) fakultāšu dekāni, kuri, sākot no 1. janvāra, vadīs konsolidācijas procesā izveidotās fakultātes, un RTU Latvijas Jūras akadēmijas direktors. Vēl divu dekānu un institūta direktora meklēšana turpinās. Ar jaunajiem vadītājiem RTU saime tika iepazīstināta 21. novembrī.

Par topošās Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultātes dekānu kļūs pašreizējais Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes (MLĶF) dekāns profesors Māris Turks, kura kandidatūru vienbalsīgi atbalstīja topošās fakultātes pagaidu dome. M. Turks piecus gadus vada MLĶF, sevi pierādot kā labu vadītāju, kurš prot motivēt kolēģus un sasniegt izvirzītos mērķus. Viņš savu vīziju par jaunās fakultātes attīstību 21. novembrī izklāstīja arī RTU darbinieku sanāksmē. Jaunā fakultāte tiek veidota uz MLĶF bāzes, tai pievienojot Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtu, kas patlaban ir Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātē, un Ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūtu, kas, savukārt, patlaban ir Būvniecības inženierzinātņu fakultātē. 

Toties par topošās Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultātes dekānu izvēlēts pašreizējais Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes dekāns profesors Agris Ņikitenko, kurš minēto fakultāti vada piecus gadus un arī 21. novembrī RTU saimei izklāstīja savu vīziju par jaunās fakultātes attīstību. Arī viņa kandidatūru jaunās fakultātes pagaidu dome atbalstījusi vienbalsīgi. Veidojot jauno Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāti, tiks apvienotas četras RTU fakultātes – Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte, E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu fakultāte un Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte. 

Abi dekāni savās vīzijās sola stiprināt fakultāšu zinātnes un studiju jomu un veicināt sadarbību ar industriju, lai RTU sasniegtu savus stratēģiskos mērķus, arī iekļūšanu pasaules 500 spēcīgāko universitāšu skaitā. 

Savukārt konkurss uz topošās Būvniecības un mašīnzinību fakultātes dekāna amatu ir noslēdzies bez rezultātiem, un par dekāna amata pienākumu izpildītāju jaunajai fakultātei ir iecelta Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvkonstrukciju inženierzinātņu institūta vadošā pētniece profesore Līga Gaile. Šī fakultāte tiek veidota, apvienojot Būvniecības inženierzinātņu fakultāti un Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāti. 

Tāpat pagaidām nav atrasts dekāns Inženierekonomikas un vadības fakultātei, un to patlaban turpinās vadīt pašreizējais fakultātes dekāna pienākumu izpildītājs Aldis Čevers. 

Savukārt Arhitektūras un dizaina institūtam, kas taps, apvienojot Arhitektūras fakultāti un MLĶF Dizaina tehnoloģiju institūtu, patlaban konkursā tiek meklēts direktors, kura vārdu varēs uzzināt jau nākamās nedēļas laikā.

Par RTU Latvijas Jūras akadēmijas (RTU LJA) jauno direktoru ir izvēlēts Dmitrijs Goreļikovs, kurš jau sācis darbu jaunajā amatā. Viņam ir jānodrošina RTU LJA vadība, stiprinot akadēmijas studiju un zinātnisko kapacitāti, kā arī sadarbību ar industriju un turpinot RTU LJA integrāciju RTU. D. Goreļikovs savā RTU LJA attīstības stratēģijā piedāvā paaugstināt studiju kvalitāti, digitalizējot studiju procesu un studiju kursu veidošanā vairāk iesaistot vieslektorus no nozares. Viņš arī iecerējis paaugstināt RTU LJA akadēmiskā personāla konkurētspēju, nodrošināt akadēmijas zinātnieku aktīvu iesaisti lokālu un starptautisku konsorciju zinātniskajos projektos. 

Piemērotākie kandidāti jauno fakultāšu dekānu amatiem atbilstoši labas pārvaldības principiem tiek rūpīgi izraudzīti četrās konkursa atlases kārtās. Pretendentu atbilstību vakancei izvirzītajām prasībām, profesionālās kompetences un redzējumu par RTU fakultāšu attīstību izvērtē iepirkuma rezultātā izvēlētais personāla atlases un novērtēšanas uzņēmums SIA «ASTRAL Executive Search» un speciāli izveidota RTU komisija.

Jaunos fakultāšu dekānus amatos plānots apstiprināt līdz 1. decembrim. Darba līgumi ar viņiem tiks noslēgti uz pieciem gadiem.

RTU fakultāšu konsolidācija notiek, lai paaugstinātu RTU konkurētspēju nacionālajā un starptautiskajā mērogā, tuvinot to TOP 500 universitāšu līmenim, un stiprinātu starpdisciplināru sadarbību studijās un zinātnē. Fakultāšu apvienošanas procesā tiek veidotas četras fakultātes un Arhitektūras un dizaina institūts.

RTU saimes tikšanās ar RTU vadību, dekānu amatu kandidātiem un Latvijas Jūras akadēmijas direktoru

Saistītie tagi:
Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

22. novembris, 2023 plkst. 10:03

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi