Diplomus saņems RTU Latvijas Jūras akadēmijas absolventi

10. janvāris
.
.
.

Studijas Rīgas Tehniskās universitātes Latvijas Jūras akadēmijā (RTU LJA) ir noslēguši 63 jaunie jūras virsnieki un ostu un kuģu vadības speciālisti, kuri  diplomus svinīgi saņems sestdien, 13. janvārī, plkst. 12.00 RTU auditoriju mājā «Domus auditorialis», Zunda krastmalā 8, Ķīpsalā. Liela daļa no absolventiem jau ir salīguši darbu un daži no viņiem jau februārī sāks savas jūras gaitas. 

Šogad studijas RTU LJA beidz absolventi, kuri apguvuši jūrniecības zinības dažādās studiju programmās – «Ostu un kuģošanas vadība», «Jūras transports – kuģa vadīšana», «Jūras transports – kuģa mehānika» un «Jūras transports – kuģa elektroautomātika». Daļa no viņiem jūrniecības izglītību ir apguvuši jau aptuveni deviņus gadus, jo pirms studijām RTU LJA, vidusskolas laikā, ir mācījušies RTU LJA Jūrskolā un pēc tās mērķtiecīgi izglītošanos turpinājuši akadēmijā. Visi absolventi jau ir izbaudījuši darba gaitas, jo, studējot RTU LJA, prakse jūrā uz kuģiem vai ostu un kuģošanas uzņēmumos ir neatņemama studiju procesa sastāvdaļa.

«Man ir liels prieks sveikt mūsu absolventus – jaunos jūrniekus – kārtējā, nu jau trīsdesmitajā, RTU Latvijas Jūras akadēmijas izlaidumā. Mums Latvijā ir senas jūrniecības tradīcijas, kas arī mudina jauniešus izvēlēties ar jūrniecību saistītās profesijas, un viņi, absolvējot akadēmiju, nav vīlušies, jo darbs un konkurētspējīgs atalgojums viņus jau gaida. Lai jaunajiem kolēģiem labs ceļavējš un vienmēr ir vēlme atgriezties dzimtajā krastā!» saka RTU LJA direktors Dmitrijs Goreļikovs. 

Šis ir jau otrais jauno jūrnieku izlaidums, kopš augstskolu konsolidācijas procesā LJA ir pievienojusies RTU. «Laiks ir pierādījis, ka mēs kopā esam spēcīgi un varam sagatavot darba tirgum ne tikai teicamus inženierus, bet arī jūrniecības speciālistus. Mūsu valsts ģeogrāfiskais novietojums rada īpaši labvēlīgus apstākļus, lai mēs arī šodien piepildītu jaunlatviešu seno aicinājumu latvjiem braukt jūriņā, jo jūrniecība ir perspektīva nozare, ne tikai raugoties no jūrnieku individuālajām karjeras pozīcijām, bet arī no valsts tautsaimniecības attīstības perspektīvas. Iesākto mums noteikti vajag turpināt un izvērst atbilstoši darba tirgus pieprasījumam,» uzskata RTU rektors Tālis Juhna.

Latvijā tradicionāli ir liela jauniešu interese par jūrniecības studijām. Daļa no viņiem turpina ģimenes tradīcijas, jo kuģniecība ir bijusi arī viņu vecāku un vecvecāku nodarbošanās. Taču jūrniecības studijās nozīmīgs ir arī ekonomiskais aspekts, jo studenti sāk pelnīt jau studiju laikā, praksē nokļūstot uz starptautiskās flotes kuģiem vai pasaules ostās, un, augstskolu beidzot, viņiem darbs jau ir garantēts.

RTU LJA ir seno jūrniecības izglītības tradīciju turpinātāja Latvijā. Tā ir akreditēta jūrniecības profesionālās izglītības un zinātnes institūcija, kurā studijas notiek atbilstoši starptautiski reglamentētām studiju programmām jūrniecības nozarē un kas izsniedz starptautiski atzītus diplomus. RTU LJA nodrošina jūrnieku profesionālās sagatavošanas procesu saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem un atbilstību 1978. gada Starptautiskajai konvencijai par jūrnieku sagatavošanu un diplomēšanu, kā arī sardzes pildīšanu (STCW konvencija). 2022. gada 1. novembrī, īstenojot Izglītības un zinātnes ministrijas augstskolu konsolidācijas plānu, LJA pievienojās RTU, saglabājot akadēmijas nosaukumu, identitāti un tradīcijas.

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

10. janvāris plkst. 18:54

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi