«Demola» rudens sezonā studenti prezentē četrus inovatīvus risinājumus

27. novembris, 2023
.
.
.
Studentu komanda, meklējot iespējas pilsētās uzlabot gaisa un vides kvalitāti, kā iespējamo risinājumu piedāvā jauna veida tikšanās vietu – apzaļumotu, trokšņu necaurlaidīgu, pielāgojamu un pārvietojamu būvi «Meeting cave» jeb «satikšanās alu». Vizualizācija.

«Demola» rudens sezonā studenti piedāvā atbildes aktuāliem Latvijas un globāla mēroga izaicinājumiem: vai universitātes ir gatavas uzņemt gados vecākus studentus, kādas ir pilsētu iespējas uzlabot gaisa un vides kvalitāti, kādā veidā panākt sabiedrības aptaukošanās samazinājumu, īpaši bērniem. Savukārt sadarbībā ar VAS «Valsts nekustamie īpašumi» studenti rasts inovatīvs un ilgtspējīgs risinājums ēku uzturēšanai, tā rūpējoties par mūsu visu drošību.

Lai panāktu sabiedrības aptaukošanās samazinājumu bērniem un gados jaunākiem cilvēkiem, studenti rada veselīgus ēšanas paradumus veicinoša aplikācija, kuras mērķauditorija ir skolu jaunieši. Uzsvaru liekot tieši uz spēļošanas principu izmantojumu, kas, kā rāda pētījumi, ir viens no saistošākajiem mācīšanās veidiem, aplikācija jau no agrīna vecuma veicina veselīgus ēšanas paradumus, kā arī dod iespēju laiku viedierīcēs pavadīt jēgpilni.

Digitālu risinājumu izstrādāja arī komanda, kuras uzdevums bija saprast, kā atvieglot studijas augstskolās gados vecākiem cilvēkiem. Šim nolūkam izveidots prototips interneta platformai, kurā tiktu apkopota informācija par studiju, stipendiju un citām iespējām, kā arī būtu iespēja uzdot specifiskus jautājumus un iesaistīties viedokļu apmaiņā ar vienaudžiem. Lai to īstenotu, komanda vietnes vajadzībām trenē mākslīgo intelektu.

Studentu komanda, kura meklēja iespējas pilsētās uzlabot gaisa un vides kvalitāti, kā iespējamo risinājumu piedāvā jauna veida tikšanās vietu – apzaļumotu, trokšņu necaurlaidīgu, pielāgojamu un pārvietojamu būvi «Meeting cave» jeb «satikšanās alu». 

Savukārt komanda, kura meklēja inovatīvus un ilgtspējīgus risinājumus ēku uzturēšanai, pievērsās jautājumam par to, kā nodrošināt māju uzraudzību un apkopi ziemas laikā, kad uz jumtiem veidojas sniega sega un lāstekas. Komanda veica padziļinātu izpēti, atlasījusi vairākus iespējamos risinājumus un kā vienu no perspektīvākajiem izceļ iespēju jumtus apstrādāt ar īpašu pārklājumu. Šo izaicinājumu komanda risināja kopā ar VAS «Valsts nekustamie īpašumi» (VNĪ), kas jau vairākus gadus piedalās «Demola» projektā un sadarbojas ar studentiem un akadēmisko sektoru, lai kopīgi rastu jaunus un mūsdienīgus risinājumus. «Kā veicināt drošības prasību ievērošanu būvlaukumos? Kā efektīvi nodrošināt īpašumu apsekošanu, lai ātri novērstu potenciālos drošības riskus un saglabātu īpašumu vērtību? Šo gadu laikā studenti veikuši apjomīgus izpētes darbus, izstrādājuši jaunu iekārtu prototipus un testējuši to ieviešanas iespējas, tā  palīdzot gan VNĪ, gan citiem nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un būvniecības nozarēs iesaistītajiem. Šī Demola sezona nav izņēmums, un VNĪ raudzīs, kā mūsdienīgās tehnoloģijas un praktiskus risinājumus ieviest praksē, lai nodrošinātu drošu un sakārtotu vidi,» tā VNĪ Korporatīvās komunikācijas un ilgtspējas daļas vadītāja Aija Ikstena.

«Šī «Demolas» rudens sezona mūs atkal priecēja ar spēcīgiem, zinošiem un inovatīviem studentiem. Īpašs prieks redzēt, ka komandas dzīvo līdzi laikam un esošajām iespējām un pielāgo risinājumus aktuālām tēmām sabiedrībā, gan uzlabojot mākslīgā intelekta spējas palīdzēt augstskolu studentiem izvēlēties studiju programmu, gan arī rūpējoties par pilsētas zaļumu un kopējo ekosistēmu. Arī bērnu un jauniešu aptaukošanās un tās radītā ietekme uz sabiedrības veselību kopumā ir nozīmīga tēma, kuru risināt ar šādu moderno tehnoloģiju pievienoto vērtību. Kā arī prieks par komandu, kura ir radījusi inovatīvus risinājumus ēku apsekošanā, un redzēsim, kādus rezultātus nesīs prototipu pārbaude praksē. Studentiem ir motivācija, spējas un vēlme turpināt darbu pie savu ideju attīstības, un tas vienmēr priecē,» saka «Demola» pārstāve Līva Stūrmane.

Aktivitātē «Demola» var iesaistīties studenti no jebkuras studiju programmas un no jebkuras Latvijas augstskolas. Piedaloties projektā, studenti var saņemt ikmēneša stipendiju līdz 228 eiro apmērā, ir arī pieejams atbalsta fonds idejas izstrādei līdz 2596 eiro apmērā. Studentiem tiek sniegts mentoru un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Zinātnes un inovāciju centra Dizaina fabrikas ekspertu atbalsts.

«Demola» ir viena no RTU Zinātnes un inovāciju centra Dizaina fabrikas īstenotās vērienīgās programmas «RTU Studentu inovāciju granti» (ERAF līdzfinansētais projekts Nr. 1.1.1.3/21/A/005) aktivitātēm, lai attīstītu studentos inovatīvo domāšanu, jaunradi un uzņēmējspējas.

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

27. novembris, 2023 plkst. 17:08

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi