Apstiprina RTU fakultāšu reorganizāciju; atklātā konkursā izvēlēsies dekānus

5. oktobris, 2023
.
.
.
Foto: Vitālijs Vinogradovs, RTU

Lai paaugstinātu Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) konkurētspēju nacionālā un starptautiskā mērogā, tuvinot to TOP 500 universitāšu līmenim, un stiprinātu starpdisciplināru sadarbību studijās un zinātnē, RTU padome ir apstiprinājusi līdzšinējo deviņu fakultāšu reorganizāciju. Jaunās fakultātes darbu sāks no nākamā gada 1. janvāra. Dekānus amatos plāno apstiprināt līdz 1. decembrim. 

Īstenojot stratēģiskas reformas, RTU padome ir apstiprinājusi, ka vienā fakultātē tiek apvienota Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas, Elektronikas un telekomunikāciju, E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu un Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte (EVIF), izveidojot Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāti. Būvniecības inženierzinātņu fakultāte (BIF) un Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte transformēsies Būvniecības un mašīnzinību fakultātē. Savukārt Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātei (MLĶF) pievienosies EVIF Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts un BIF Ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūts, un jaunās fakultātes nosaukums no 1. janvāra būs Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultāte. 

Lai stiprinātu dizaina izglītību, tiks izveidots Arhitektūras un dizaina institūts, kurā apvienosies Arhitektūras fakultāte un MLĶF Dizaina tehnoloģiju institūts.

Inženierekonomikas un vadības fakultāte turpinās darbu ar līdzšinējo nosaukumu. 

RTU padome, novērtējot jau līdz šim paveikto studijās, zinātnē un inovācijās,  universitātei ir izvirzījusi ambiciozus mērķus, to skaitā virzību uz TOP 500 universitāšu līmeni un ciešāku sadarbību ar industriju, kas ir ļoti svarīgi RTU kā zinātnes universitātei. «Lai to paveiktu, ir jāmodernizē universitātes struktūra, efektīvāk jāizmanto pieejamie finanšu un cilvēkresursi. Strukturālas pārmaiņas palīdzēs rast papildu finansējumu akadēmiskā un zinātniskā personāla atalgojumam, cels izglītības kvalitāti un studiju programmu konkurētspēju, nodrošinās straujāku tautsaimniecības izaugsmei vitāli svarīgo zinātnes un inovāciju virzienu attīstību. Sagaidām, ka sāktās pārmaiņas nesīs augļus – palīdzēs RTU kļūt klientorientētākai, proaktīvi reaģējot gan uz studentu, gan tautsaimniecības vajadzībām, palielinās tās starptautisko atpazīstamību un ietekmi, padarot universitāti par vienu no atslēgas spēlētājiem ne tikai Latvijas, bet visas Baltijas reģiona ekonomikas transformācijā,» uzsver RTU padomes priekšsēdētājs Andris Vanags. 

Reformas iepriekš jau ir atbalstījis gan RTU Senāts, kurā darbojas akadēmiskais personāls un studējošie, gan RTU Padomnieku konvents, kurā darbojas Latvijas lielāko uzņēmumu un nozīmīgāko uzņēmēju organizāciju pārstāvji. 

Fakultāšu dekāni tiks izvēlēti atklātā konkursā, kas tikko izsludināti. Atbilstoši labas pārvaldības principiem dekānu atlases konkursu RTU organizē sadarbībā ar personāla atlases un novērtēšanas uzņēmumu – SIA «ASTRAL Executive Search». 

Konkurss uz RTU Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultātes dekāna amatu.

Konkurss uz RTU Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultātes dekāna amatu.

Konkurss uz RTU Būvniecības un mašīnzinību fakultātes dekāna amatu.

Konkurss uz RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes dekāna amatu.

Konkurss uz RTU Arhitektūras un dizaina institūta direktora amatu.

Dekānu amata pretendentiem būs jābūt zinātņu doktora grādam, vismaz trīs gadu pieredzei vadītāja amatā, stratēģiskam redzējumam un vīzijai par fakultātes un universitātes stratēģisko mērķu sasniegšanu. Būs arī nepieciešama izpratne par universitātes darbību, zināšanas un pieredze studiju procesa un pētnieciskā darba vadīšanā un nevainojama reputācija. No amata pretendentiem sagaida arī līderību, komandas vadības un attīstības kompetences, spēju sadarboties un veidot attiecības, plānot un uzstādīt mērķus, pieņemt lēmumus, mācīties, ātri uztvert informāciju un reaģēt uz to.

Šobrīd RTU noris plašas strukturālas reformas, kas ietver gan fakultāšu konsolidāciju, gan citu augstākās izglītības iestāžu integrēšanu RTU zinātnes ekosistēmā. No 2022. gada 1. novembra RTU ekosistēmā jau darbojas Latvijas Jūras akadēmija, un no šī gada 1. aprīļa – Liepājas Jūrniecības koledža. Savukārt nākamā gada 1. martā tajā iekļausies arī Liepājas Universitāte, bet 2025. gadā – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Tās līdztekus Arhitektūras un dizaina institūtam un RTU Rīgas Biznesa skolai turpinās darboties kā neatkarīgas struktūrvienības RTU studiju prorektora pārraudzībā. 

Saistītie tagi:
Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

5. oktobris, 2023 plkst. 10:06

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi