Aprīlī RTU skatāma izstāde «Zinātne Latvijai 2024»

3. aprīlis
.
.
.
Paralēli zinātniskajai darbībai Brigita Dejus ir VIP programmas koordinatore un īsteno aktivitātes, lai veicinātu ciešāku sadarbību starp akadēmisko vidi, industriju un jaunuzņēmumiem. Foto: Toms Norde

No 5. aprīļa līdz aprīļa beigām Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Zinātnes un inovāciju centra zālē «The Moon» būs skatāma Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) veidotā izstāde «Zinātne Latvijai 2024». Tajā varēs iepazīt arī RTU Dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultātes Ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūta vadošās pētnieces Brigitas Dejus darbu. 

Izstāde un tāda paša nosaukuma kalendārs vēsta par 12 Latvijas pētniekiem un pētniecēm, kas pārstāv dažādas paaudzes, zinātnes nozares un zinātniskās institūcijas. Apmeklētājiem ir iespēja ne vien aplūkot zinātnieku portretus, bet savā viedtālrunī ar QR koda palīdzību noskatīties arī video stāstu par katru pētnieku. 

Katram zinātniekam veltīts viens kalendāra mēnesis, B. Dejus ar savu darbu un ceļu zinātnē iepazīstina augustā. 

Kalendāru un izstādi ministrija veido jau septīto gadu. Tā ir ceļojoša – gada laikā ar Latvijas zinātnieku veikumu iespējams iepazīties dažādās augstākās izglītības iestādēs un zinātniskajās institūcijās. Vairāk informācijas par kalendāru. 

2024. gada kalendāram izvēlētie zinātnieki ar saviem pētījumiem palīdz rast risinājumus globāliem izaicinājumiem un ikdienas problēmām, darbojoties tādās jomās kā heterogēnas vienčipa sistēmas un to programmēšana, inovatīvi polimēri, litija un nātrija jonu bateriju materiāli, satelītdati un ģeogrāfiskās informācijas sistēmas, molekulārā ģenētika un funkcionālā genomika, fluora un supramolekulārā ķīmija, zemes resursu un ainavu ilgtspējīga pārvaldība, radošā uzņēmējdarbība, ilgtspējīgu materiālu pielietojums iepakojumos, notekūdeņu monitorēšana un attīrīšana.

B. Dejus pētnieciskais darbs saistīts ar ūdeni, notekūdeņu attīrīšanu un monitoringu, piemēram, viņa līdzdarbojusies pētījumu sērijā par notekūdeņu izpētes lietošanu sabiedrības veselības stāvokļa novērtēšanā un infekcijas slimību izplatības prognozēšanā, ko Latvijas Zinātņu akadēmija atzina par vienu no nozīmīgākajiem lietišķās zinātnes sasniegumiem 2023. gadā. 

Viņa bija pirmā doktorante RTU vēsturē, kura 2021. gadā vienlaikus aizstāvēja promocijas darbu gan RTU, gan Zviedrijas Karaliskajā tehnoloģiju institūtā. Tajā viņa pētīja mikroskopisko sēņu izmantošanu sadzīves notekūdeņu attīrīšanā no farmaceitiski aktīvajām vielām. Viņas darbs ir novērtēts gan RTU, ko apliecina 2022. gadā saņēmtais apbalvojumu «RTU Gada jaunā zinātniece 2022», gan starptautiski. Viņa darbojas Eiropas Komisijas izveidotā okeāniem un ūdeņiem veltītas misijas padomē, lai kopā ar izciliem ekspertiem no dažādām valstīm meklētu risinājumus izaicinošākajām problēmām, vairākkārt piedalījusies ANO rīkotos pasākumos, uzsverot sieviešu lomu zinātnē un ūdens izaicinājumu risināšanā. Pērnā gada beigās B. Dejus bija vienīgā Latvijas pārstāve, kuru ASV Valsts departamenta Izglītības un kultūras lietu birojs uzaicināja piedalīties programmā, kas vērsta uz sieviešu līderības stiprināšanu STEM jomā. Paralēli zinātniskajai darbībai viņa ir VIP programmas koordinatore un īsteno aktivitātes, lai veicinātu ciešāku sadarbību starp akadēmisko vidi, industriju un jaunuzņēmumiem. 

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Raksta autors

RTU Sabiedrisko attiecību departaments

Publikācijas datums

3. aprīlis plkst. 15:21

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi