RTU izstrādāta elektriskās dezinfekcijas iekārta ūdens attīrīšanai

22. oktobris, 2013
.
.
.

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātnieki izstrādājuši ūdens attīrīšanas iekārtu, kas ar elektroķīmiskās dezinfekcijas tehnoloģijas palīdzību, pielietojot nanostrukturētu keramiku, novērš patogēno mikroorganismu atrašanos ūdens apgādes sistēmās.

Ūdens dezinfekcija ir viens no svarīgākajiem posmiem ūdens izmantošanas ciklā, jo ar tās palīdzību iespējams iznīcināt gan patogēnos, gan cita veida mikroorganismus. Dezinfekcijas ceļā tiek uzlabotas ūdens garšas īpašības, novērsta iespēja inficēties ar dažādām slimībām, kā arī būtiski samazinās bioplēves veidošanās uz cauruļvadu un iekārtu virsmas dažādās ūdens apgādes inženiersistēmās.

Mūsdienās arvien lielāku popularitāti iegūst ūdens elektroķīmiskā dezinfekcija, jo, salīdzinot ar alternatīvām tradicionālām ūdens apstrādes metodēm, tā ir lēta, efektīva un videi draudzīga, turklāt to ir iespējams automatizēt.

Elektrolīzes procesa efektivitāti ietekmē gan elektrolīzes procesa parametri, gan elektrodos  izmantotais materiāls. Elektroda efektivitātes rādītājs ir tā spēja no atšķaidītiem šķīdumiem izdalīt dezinficējošus savienojumus, kas noārda ūdenī esošās vielas un mikroorganismus. Šādiem nolūkiem izmanto no cēlmetāliem vai to oksīdiem izgatavotus elektrodus, kas ir salīdzinoši dārgi materiāli. RTU zinātnieki ir izstrādājuši tehnoloģiju titāna oksīda keramikas elektrodu iegūšanai, kas ir ar salīdzinoši zemām ražošanas izmaksām un nekaitīgi apkārtējai videi. Jauniegūtos elektrodus zinātnieki izmantojuši elektrolīzes šūnas izveidei ūdens elektroķīmiskās dezinfekcijas iekārtā mikrobioloģiskā piesārņojuma novēršanai bez papildus ķīmikāliju pievienošanas.

Sadarbojoties ar Latvijas uzņēmējiem, izmantojot pētījuma eksperimentālos rezultātus, tika modelēts un izstrādāts elektriskās dezinfekcijas iekārtas prototips, kas veiksmīgi tiek pielietots ūdens dezinfekcijai laboratorijas apstākļos un aprobēts reālās ūdens apgādes sistēmās. Iekārtas prototipa izstrādē paralēli darbojas divas zinātnieku komandas: ķīmijas tehnologi un materiālzinātnieki, kas izstrādāja tehnoloģiju jaunu elektrodu iegūšanai un šo elektrodu pielietošanu ūdens elektroķīmiskā apstrādē, kā arī Būvniecības fakultātes Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedras speciālisti, kuri strādāja pie mikroorganismu dezinfekcijas procesa laboratorijas apstākļos un reālā ūdens apgādes sistēmā.

Projekta realizācijas laikā ir iesniegts patents par titāna oksīdu saturošas keramikas elektrodu iegūšanas tehnoloģiju, kā arī par projekta laikā iegūtajiem rezultātiem iznākušas vairākas starptautiski citētas publikācijas.

Elektriskās dezinfekcijas iekārtas ūdens elektroķīmiskai mikrobioloģiskā piesārņojuma novēršanai izstrāde iespējama, pateicoties ES struktūrfondu atbalstam Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā «Inovatīvas ūdens apstrādes tehnoloģijas izstrāde, izmantojot nanostrukturētu keramiku» (vienošanās Nr. 2010/0257/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/012). Projekts sākās 2010. gada 1. decembrī, tā īstenošanā iesaistīti RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta un Būvniecības fakultātes Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedras zinātnieki. Projektu plānots noslēgt 2013. gada 30. novembrī.

RTU Zinātnes koordinācijas un informācijas nodaļa

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

22. oktobris, 2013 plkst. 14:22

Līdzīgi raksti

Universitāte

Jaunumi