Projekts

.
.
Ūdens kvalitātes monitoringa un dīķsaimniecību pārvaldības jaunās paaudzes kiberfizikālās infrastruktūras izstrāde akvakultūras objektu produktivitātes paaugstināšanai
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Ūdens kvalitātes monitoringa un dīķsaimniecību pārvaldības jaunās paaudzes kiberfizikālās infrastruktūras izstrāde akvakultūras objektu produktivitātes paaugstināšanai
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 18-00-F02201-000003
RTU Projektu reģistra numurs: 4122
Struktūrvienība: Radioelektronikas institūts
Projekta administrētājs: Radioelektronikas institūts
Finansējošais fonds: Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākums “Inovācija”
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.05.2019.
Projekta noslēguma datums: 31.08.2021.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Lauku atbalsts dienests
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Edgars Kažoks
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 262 186.61 EUR, t.sk. publiskais atbalsta 90 %, 235 967.94 EUR apmērā un RTU līdzfinansējums 10 %, 26 218.67 EUR apmērā.
Projekta kopsavilkums:

Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt inovatīvu dīķsaimniecību monitoringa un kontrolēs sistēmu, kas vienlaikus cels akvakultūras objektu tehnoloģiskā aprīkojuma līmeni un veicinās energoefektivitātes paaugstināšanu, veicinot resursu efektīvu izmantošanu - Ūdens kvalitātes monitoringa un dīķsaimniecību pārvaldības jaunās paaudzes kiberfizikālās sisitēmas prototips (aparatūra, programmatūra, dokumentācija).

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1) Sistēmas arhitektūras, shēmtehnisko un programmatisko risinājumu izstrāde;
2) Sistēmas laboratorijas prototipa izstrāde un testēšana;
3) Sistēmas darba prototipa izstrāde, sastāvdaļu testēšana;
4) Sistēmas testēšana reālos apstākļos, optimizēšana;
5) Publicitātes pasākumi.
Publicēts RTU mājas lapā: 06.05.2019.

Universitāte

_