Projekts

.
.
Šaurjoslas bezvadu sensoru tīklu izveides risinājumi
Projekta nosaukums: Šaurjoslas bezvadu sensoru tīklu izveides risinājumi
Projekta īsais nosaukums: NaBSeNDS
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/2/18/345
RTU Projektu reģistra numurs: 3851
Struktūrvienība: Radioelektronikas institūts
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.01.2019.
Projekta noslēguma datums: 31.12.2021.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Dmitrijs Pikuļins
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Lauris Bisenieks
Projekta kopējais finansējums:
133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5%)
Projekta kopsavilkums:

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Anna Litviņenko

Pētniecības projekta mērķis ir attīstīt pēcdoktorantes profesionālas prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, veicinot pēcdoktorantes karjeras izaugsmi Rīgas Tehniskā universitātē, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu IKT jomā, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu Latvijas pētniecības un augstākas izglītības institūcijās.

Pētniecības projekta zinātniskais mērķis ir liela attāluma, energoefektīvu šaurjoslas pārraides risinājumu analīze un efektivitātes novērtējums bezvadu sensoru tīkliem ar lielu sistēmas kapacitāti.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Šaurjoslas modulācijas metožu analīze.
2. Šaurjoslas bezvadu sensoru sistēmu daudzpiekļuves metožu analīze
3. Šaurjoslas bezvadu sensoru tīklu darbības algoritmu analīze un efektivitātes novērtējums
4. Šaurjoslas bezvadu sensoru sistēmu realizācijas jautājumu izpēte
Sadarbības partneris:
  • Lībekas Lietišķo zinātņu augstskola
  • AS "SAF Tehnika"
Publicēts RTU mājas lapā: 01.01.2019.

Universitāte

_