Projekts

.
.
Efektīvāki risinājumi rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanai
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Efektīvāki risinājumi rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanai
Projekta īsais nosaukums: BEST
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: #R054
RTU Projektu reģistra numurs: 3315/2017
Struktūrvienība: Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija
Projekta administrētājs: Projektu sagatavošanas un attīstības nodaļa
Finansējošais fonds: Interreg Baltic sea region
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.10.2017.
Projekta noslēguma datums: 30.09.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Investitionsbank Schleswig-Holstein
Projekta zinātniskais/saturiskais vadītājs: Kristīna Kokina
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Arta Čakša-Lapsiņa
Projekta kopējais finansējums:
3 284 027 EUR, no tiem, Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) budžeta daļa ir 2 675 751,82 EUR, RTU projekta budžets: 257 902 EUR.
Projekta kopsavilkums:

Best projekta mērķis ir uzlabot ūdens resursu apsaimniekošanas praksi, lai samazinātu notekūdeņu un bīstamo vielu noplūžu ietekmi uz reģionālajām ūdenstilpnēm un Baltijas jūru, paaugstinot publiskā un privātā sektora, kuru darbība saistās ar ūdens kvalitātes problēmām, kapacitāti.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Projekta aktivitātes ir saistītas ne tikai ar likumdošanas sistēmu salīdzināšanu partnervalstīs, svarīgāku piesārņojuma komponenšu noteikšanu un pielietojamu tehnoloģiju aprakstu apkopošanu, bet arī ar labāku tehnoloģisku risinājumu demonstrāciju izvelētas pilot vietās. Projekta laikā katras valsts ražošanas uzņēmumiem un pašvaldībām tiks organizēti informatīvi semināri, kas ļaus pilnveidot sadarbības sistēmu starp ražošanas uzņēmumiem, pašvaldībām un citām valsts pārvaldes institūcijām.
Sadarbības partneris:
 • City of Helsinki Environment Services
 • Tallinas Tehnoloģiju universitāte
 • Igaunijas Ūdenssaimniecības asociācija
 • Municipal water supply and sewerage company with limited liability (Leszno)
 • Dorušova pašvaldība
 • Džona Nurminena fonds
 • State Autonomous Institution of Kaliningrad region "Environmental Center "ECAT-Kaliningrad"
 • Helsinki Region Environmental Services Authorithy HSY
 • Põltsamaa Varahalduse SIA
 • E-Piim Tootmine SIA
 • MUE "Vodokanal" of Gatchina
 • Varšavas pašvaldība
 • Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe, Country Office Poland
 • SIA "LATVIJAS PIENS"
 • Gdansk Water Foundation
Projekta pirmā publicitāte: Lejupielādēt
Publicēts RTU mājas lapā: 09.10.2017.

Universitāte