Projekts

.
.
Efektīvas un pieejamas ūdens attīrīšanas tehnoloģijas mikrobioloģiskā piesārņojuma samazināšanai
Projekta nosaukums: Efektīvas un pieejamas ūdens attīrīšanas tehnoloģijas mikrobioloģiskā piesārņojuma samazināšanai
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: EULACH16IT02-0143
RTU Projektu reģistra numurs: 3358
Struktūrvienība: Ūdens pētniecības zinātniskā laboratorija
Finansējošais fonds: ERA-NET
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 02.01.2018.
Projekta noslēguma datums: 31.12.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības un attīstības aģentūra
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Linda Mežule
Projekta kopējais finansējums:
EU finansējums, FP7 programma.
Projekts saņēmis ES vai citu ārējo finansējumu.
Projekta kopsavilkums:

Mūsdienās Dienvidamerikā lielu daļu infekciju izraisa neattīrīts ūdens, kas tieši saistīts ar nepārtrauktām ūdens kvalitātes izmaiņām un lauku iedzīvotāju uztveri par potenciālajiem inficēšanās riskiem.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Projekta galvenās aktivitātes:
1) Tehnoloģiju izstrāde un vienkāršotu prototipu izveide.
2) Tehnoloģiju mikrobioloģiskās efektivitātes testēšana laboratorijas apstākļos.
3) Demonstrāciju aktivitātes.
4) Publicitātes aktivitātes.
Publicēts RTU mājas lapā: 06.06.2019.

Universitāte

_