Pamats novatorisku tehnoloģiju izmantošanai būvniecībā Baltijā – 3D betona printeris

16. novembris, 2020
.
.

Problēma
Būvniecības nozarē tiek izmantoti gadu desmitiem un simtiem pārbaudīti materiālu un tehnoloģijas. Procesā tiek izmantoti neatjaunīgi izejmateriāli, kuru ražošana rada CO2 emisijas, un vielas, kas, neapdomīgi ar tām rīkojoties, var radīt kaitējumu cilvēkiem un dabai. Būvniecības nozarē rodas arī liels apjoms atkritumu.

Risinājums
Betona 3D printēšana ir inovatīvs tehnoloģiju virziens, kas strauji attīstās visā pasaulē. Izmantojot jaunākās tehnoloģijas, iespējams maksimāli izmantot būvmateriālus, samazinot atkritumu apjomu, un veidot brīvas formas objektus, kas dod lielāku rīcības brīvību arhitektiem un pilsētplānotājiem. Šādi tiek samazināta arī cilvēku, īpaši zemas kvalifikācijas darbinieku klātbūtne procesā.

3D betona druka stimulē jaunu betona izstrādes tehnoloģiju attīstību, tiek pētīta videi draudzīgāku būvniecības materiālu izstrāde, piemēram, pelnu vai bioloģiskas izcelsmes materiālu izmantošana, resursus izmantojot ilgtspējīgāk.
RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultāte partnerībā ar lielāko sauso un lietošanai gatavo būvmaisījumu ražotāju Baltijas reģionā SIA «Sakret» 2021. gadā izveidoja 3D betona drukāšanas zinātnisko laboratoriju. Tajā atrodas RTU zinātnieku un inženieru izgatavots 3D betona printeris.

Pirms laboratorijas izveides Baltijā nebija vienotas laboratorijas, kas varētu aizpildīt zināšanu trūkumus, lai būtu zināšanu kopums par visu ciklu – sausā maisījuma ražošanu, betona masas sajaukšanu, pašu printeri, printgalvu, objektu modelēšanu, sausā maisījuma testēšanu un objektu testēšanu gan laboratoriskos, gan reālos apstākļos. Tajā tiek drukāta betona masa, izstrādāti prototipus objektu vai konstrukciju detaļu 3D printēšanai, pētīti un pārbaudīti inovatīvus materiālus, testēti izdrukāti objekti. 

Ilgtermiņa ietekme
Laboratorija nodrošina zināšanas un infrastruktūru studentiem, zinātniekiem, jaunuzņēmumiem un dažādām ar būvniecību saistītām industrijām, radot zināšanu un tehnoloģisko pamatu būvniecības inovācijām reģionā. Tajā veikti pētījumi varētu kļūt par pamatu standartu izstrādāšanai, lai 3D tehnoloģijas varētu izmantot dažādu ēku būvniecībai ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā.

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

16. novembris, 2020 plkst. 10:54

Universitāte