Ergonomisks formas tērps glābšanas misijām

27. decembris, 2021
.
.

Problēma
Ja ikdienas apģērbs spiež, ir par mazu, lielu vai neērtu, mums ir izvēle to nevalkāt. Speciālajos dienestos strādājošajiem šādas izvēles nav, viņiem ir jāvalkā formas tērpi, lai veiktu pienākumus, neapdraudot savu veselību vai dzīvību. Neergonomiska un nepiemērota izmēra īpašuzdevumu apģērbu lietošana saistīts ar izmēru sistēmas un informācijas trūkumu par lielumatbilstības novērtēšanu. 

Migrācijas, ekonomikas attīstības, pārtikas rūpniecības, ikdienas paradumu dēļ cilvēka ķermenis ir mainījies un neatbilst senāk pieņemtiem standartiem un izmēru sistēmai. Izmēru sistēmas trūkums nav tikai Latvijas problēma.

Risinājums
RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Dizaina tehnoloģiju institūta doktorante Eva Lapkovska promocijas darbā RTU Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta Ergonomikas elektrotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas vadītājas Ingas Dāboliņas vadībā izstrādājusi universālu metodiku organizācijām, kuru ikdiena saistīta ar īpašuzdevumu apģērba valkāšanu, piemēram, ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, armijai, zemessardzei u.t.t. Algoritms palīdz par apgādi atbildīgajām personām pasūtīt īpašuzdevumu apģērbu atbilstoši ķermeņa parametriem un ergonomikai.

Vairāku gadu laikā izstrādātā un aprobētā metodika paaugstina lietotāju (gan formas tērpu valkātāju, gan par apgādi atbildīgo personu) zināšanas par apģērba atbilstības vērtēšanu. Proti, tā ļauj lietotājiem objektīvi novērtēt formastērpu un norādīt uz nepilnībām, ko nepieciešams novērst, lai pienākumu veikšanu neierobežotu neērts apģērbs.

Metode aprobēta sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu.

Ilgtspējas ietekme
Praktiski izmantojams apģērba lielumatbilstības un ergonomiskuma vērtēšanas paņēmienu kopums sekmē izpratni par atbilstoša apģērba parametriem, to izvērtēšanu un lēmumu pieņemšanas gaitu. Nodrošinot īpašuzdevumu apģērbu, kas atbilst ķermeņa parametriem un ergonomikai, tiek samazināta speciālo uzdevumu veicēju neapmierinātība, novērsti apgrūtinājumi viņu darbu veikšanai, kā arī potenciālie finansiālie zaudējumi. Algoritms izmantot arī, lai radītu pavisam jaunu, līdz šim neeksistējušu apģērbu, piemēram, RTU ar partneriem no citām universitātēm un pētnieciskajiem institūtiem izstrādājuši kustības neierobežojošu un ērtu aizsargtērpu fizioterapeitiem darbam Covid pandēmijas apstākļos.  

Kopīgot rakstu

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

27. decembris, 2021 plkst. 10:54

Universitāte