Projekts

.
.
Standartu mācīšana universitāšu izglītībā
Projekta nosaukums: Standartu mācīšana universitāšu izglītībā
Projekta īsais nosaukums: STUNED
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2019-1-EL01-KA203-062487
RTU Projektu reģistra numurs: 4229
Struktūrvienība: Tehniskās fizikas institūts
Projekta administrētājs: Tehniskās fizikas institūts
Finansējošais fonds: ERASMUS+
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.10.2019.
Projekta noslēguma datums: 30.09.2021.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Eiropas Komisija
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Gita Rēvalde
Projekta kopējais finansējums:
248.045,00 EUR.
Projekta kopsavilkums:

Projekta STUNED mērķis ir atbalstīt universitātes, lai bagātinātu savas mācību programmas, attīstot un
integrēt tajos novatoriskus izglītības moduļus standartizācijas un piemērošanas jomā
izvēlēts Starptautiskās standartizācijas organizācijas / ISO / starptautisko standartu komplekts,
dažus no tiem pieņem arī kā Eiropas standartus.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Galvenās aktivitātes
piemērotu standartu izvēle universitātes pasniedzēju sagatavošanai un pēc tam universitātes mācībām
mācību programmu modernizācija;
- e-mācību kursu izstrāde apmācāmajiem universitātes pasniedzējiem;
- izvēlēto standartu izstrādes apmācības moduļi
- izvēlēto mācību programmu modernizēšana ar izstrādātajiem moduļiem un izmēģināšana, iesaistot studentus.
Publicēts RTU mājas lapā: 30.01.2020.

Universitāte

_