Projekts

.
.
Kosmosa NKP sadarbība kā rīks pakalpojumu optimizēšanai programmā Horizon (COSMOS2020plus)
Projekta nosaukums: Kosmosa NKP sadarbība kā rīks pakalpojumu optimizēšanai programmā Horizon (COSMOS2020plus)
Projekta īsais nosaukums: COSMOS2020plus
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 857691
RTU Projektu reģistra numurs: 4145/2019
Struktūrvienība: Materiālu un konstrukciju institūts
Projekta administrētājs: Zinātniskās darbības projektu nodaļa
Finansējošais fonds: Horizon2020
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.06.2019.
Projekta noslēguma datums: 30.06.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Eiropas Komisija
Projekta zinātniskais vadītājs: Kaspars Kalniņš
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Inga Raginska
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējais finansējums ir 24 812.50 EUR (100% no EK)
Projekta kopsavilkums:

Starptautiskā Nacionālo kontaktpunktu sadarbība programmas Apvārsnis 2020 ietvaros virzienā kosmoss, lai identificētu un dalītos ar labās prakses piemēriem, kā arī izstrādātu atbalsta rīkus programmas projektu pieteicējiem.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Starptautiskā Nacionālo kontaktpunktu sadarbība programmas Apvārsnis 2020 ietvaros virzienā kosmoss, lai identificētu un dalītos ar labās prakses piemēriem, kā arī izstrādātu atbalsta rīkus programmas projektu pieteicējiem.
Publicēts RTU mājas lapā: 05.06.2019.

Universitāte

_