Projekts

.
.
Termoplastiska Hibrīdšķiedra Aditīvām Ražošanas Tehnoloģijām – 3D
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Termoplastiska Hibrīdšķiedra Aditīvām Ražošanas Tehnoloģijām – 3D
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: KC-PI-2017/55
RTU Projektu reģistra numurs: 3543
Struktūrvienība: Materiālu un konstrukciju institūts
Projekta administrētājs: Materiālu un konstrukciju institūts
Finansējošais fonds: ERAF 1.2.1.1. “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.10.2018.
Projekta noslēguma datums: 30.03.2021.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Kaspars Kalniņš
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Liene Šāble
Projekta kopējais finansējums:
330 000 EUR, tai skaitā 300 000 EUR ERAF finansējums un 33 000 EUR RTU līdzfinansējums.
Projekta kopsavilkums:

Papildu ražošanas metodes, piemēram, 3D drukāšana, ir būtiskas iezīmes traucējošās tehnoloģijas ainavā saskaņā ar jaunāko KPMG pārskatu [1]. Tomēr 3D drukāto plastmasas izstrādājumu, piemēram, izturības un stingrības, mehāniskās īpašības patlaban ir ierobežotas ar drukāšanas šķiedras īpašībām. Paredzams, ka hibrīdtermoplastiskais pavediens, kas ir apmēram 15 reizes spēcīgāks un 7 reizes stingāks par standarta 3D printera ABS filamentu, būtiski palielinās 3D drukas materiālu tirgū un paplašinās 3D drukāto produktu klāstu. Turklāt papildus galvenajam mērķa tirgum, hibrīdtermoplastiskais pavediens būs konkurētspējīgs arī tradicionālo tehnisko šķiedru tirgū. Pašlaik tirgus apjoms ir aptuveni 140 miljoni tonnu gadā, un gada pieauguma temps ir 6% [2]. Hibrīdtermoplastiskā pavediena konkurences priekšrocība šajā tirgū ir saistīta ar stikla šķiedras dzijas termoplastisko šķiedru vienmērīgu izkliedi. Tas nodrošina kompozītmateriālu tiešo ražošanas procesu, bez nepieciešamības pievienot polimēru apstrādes laikā, kā rezultātā samazinās ražošanas laiks un izmaksas.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Tehniskās priekšizpētes veikšana:
a. Demo pavediena hibrīda gaisa strūklas teksturēšana;
b. Priekšizpēte - rūpnieciskā tekstilizstrādājumu aušana 2D;
c. 3D printera kvēldiegu demonstrātoru ekstrūzija;
d. Priekšizpēte – komponente izveidota ar 3D
2. Komercializācijas stratēģijas izstrāde:
a. Potenciālo klientu vajadzību un prasību noteikšana - komerciāla vērtība;
b. Tehnoloģijas un produkta konkurētspējīgu ainavu un konkurences priekšrocības;
c. Tirgus analīze, ieskaitot sociālo, tehnoloģisko, ekonomisko un politisko aspektu;
d. Produktu tehnisko un funkcionālo īpašību novērtēšana un definēšana;
e. IPR stratēģijas izstrāde, laika grafiks un ar to saistītās izmaksas;
f. Tehnoloģiju un produktu ceļvedis, ieskaitot izmaksas un laika grafiku;
g. Tehnoloģiju un produktu neto izmaksu aprēķini;
Publicēts RTU mājas lapā: 08.02.2019.

Universitāte