Projekts

.
.
Jaunas tehniskā stāvokļa novērtēšanas metodes izstrāde konstruktīvo elementu tehniskā stāvokļa monitoringam
Projekta nosaukums: Jaunas tehniskā stāvokļa novērtēšanas metodes izstrāde konstruktīvo elementu tehniskā stāvokļa monitoringam
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/3/19/414
RTU Projektu reģistra numurs: 4236
Struktūrvienība: Materiālu un konstrukciju institūts
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.02.2020.
Projekta noslēguma datums: 31.01.2023.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Andris Čate
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Lauris Bisenieks
Projekta kopējais finansējums:
133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5%)
Projekta kopsavilkums:

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Sandris Ručevskis

Šajā projektā tiks izmantota uz datiem balstīta pieeja, lai izstrādātu jaunu metodi konstruktīvo elementu tehniskā stāvokļa monitoringam. Projekta mērķis ir jaunas metodes izstrāde konstruktīvo elementu tehniskā stāvokļa monitoringam, izmantojot jaunākās skaitļošanas un mākslīgā intelekta metodes. Konstruktīvo elementu tehniskā stāvokļa novērtēšanas metodes izstrādei projektā tiek piedāvāts jauns datu apvienošanas piegājiens, kas spēj apvienot gan skaitliskos, gan eksperimentālos monitoringa datus. Kombinējot datus, kas iegūti no dažādiem sensora mērījumiem un integrējot tos vienā funkcijā, ir paredzēts uzlabot konstruktīvo elementu tehniskā stāvokļa novērtējuma metodes veiktspēju. Mākslīgā intelekta metodes, piemēram, lēmumu koki un k-tuvākie kaimiņi, tiks izmantotas, lai izstrādātu metodi. Projekta tehniskās daļas pēdējais solis paredzēs izstrādāto metožu testēšanu un validāciju. Visas izstrādātās koncepcijas tiks eksperimentāli pārbaudītas ar vienkāršiem testa paraugiem (sijas, plātnes un paneļi), kā arī izmantojot reālus konstruktīvos elementus (helikoptera rotora lāpsta).

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Projekta aktivitātes:
• Veikt teorētiskos un praktiskos pētījumus sensoru mērījumu un datu / signālu apstrādes metožu jomās, lai izvēlētos vispiemērotākos piegājienus konstruktīvo elementu tehniskā stāvokļa novērtēšanas metodes izstrādei;
• Izstrādāt konstruktīvo elementu tehniskā stāvokļa novērtēšanas metodi;
• Validēt izstrādāto konstruktīvo elementu tehniskā stāvokļa novērtēšanas metodi.
Publicēts RTU mājas lapā: 01.02.2020.

Universitāte

_