Projekts

.
.
Jauno antimikrobiālo pārklājumu izstrāde ar asām Z-shēmas fotokatalītiskajām nanoarhitektūram iekštelpu lietojumiem
Projekta nosaukums: Jauno antimikrobiālo pārklājumu izstrāde ar asām Z-shēmas fotokatalītiskajām nanoarhitektūram iekštelpu lietojumiem
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/2/18/331
RTU Projektu reģistra numurs: 3846
Struktūrvienība: Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskā laboratorija
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.03.2019.
Projekta noslēguma datums: 28.02.2022.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Andris Šutka
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Lauris Bisenieks
Projekta kopējais finansējums:
133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5%)
Projekta kopsavilkums:

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Svetlana Vihodceva

Pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma vispārīgais mērķis ir attīstīt pēcdoktoranta prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot karjeras uzsākšanas iespējas Rīgas Tehniskajā universitātē. Šī mērķa sasniegšanai pēcdoktorantam tiks nodrošināta iespēja īstenot individuālu pētniecības projektu pieredzējuša zinātniskā konsultanta vadībā 3 gadu garumā, nodrošinot piekļuvi nepieciešamajai pētniecības infrastruktūrai, materiāliem u.c. resursiem.

Pēcdoktorantūras pētniecības projekta mērķis ir izstrādāt super-efektīvas virsmas ar dezinfekcijas īpašībām iekštelpu lietošanai sabiedriskās vietās, it īpaši veselības aprūpes iestādēs.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. "Āsās" Z-shēmas fotokatalītiskas sistēmas sintēze
2. Pārklājumi uz dažādiem substrātiem
3. Dezinfekcijas īpašību novērtēšana un virsmas novērošana
Publicēts RTU mājas lapā: 01.03.2019.

Universitāte

_