Projekts

.
.
Triboelektriskas robežvirsmas mehāniskās enerģijas pārvēršanai elektriskajā
Projekta nosaukums: Triboelektriskas robežvirsmas mehāniskās enerģijas pārvēršanai elektriskajā
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/3/19/404
RTU Projektu reģistra numurs: 4253
Struktūrvienība: Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskā laboratorija
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.05.2020.
Projekta noslēguma datums: 30.04.2023.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Andris Šutka
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Lauris Bisenieks
Projekta kopējais finansējums:
133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85%), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10%) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5%).
Projekta kopsavilkums:

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Kaspars Mālnieks

Projekta mērķis ir sniegt zināšanas par polimēru kontakta elektrifikācijas mehānismu polimēros un izstrādāt materiālus ar uzlabotu kontakta elektrifikāciju, kas tiks ieviesti TEG ierīcēs, lai iegūtu tīru un ilgtspējīgu enerģiju.

Pēcdoktorantūras pētniecības pieteikuma vispārīgais mērķis ir attīstīt pēcdoktoranta prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot karjeras izaugsmes iespējas Rīgas Tehniskajā universitātē. Šī mērķa sasniegšanai pēcdoktorantam tiks nodrošināta iespēja īstenot individuālu pētniecības projektu pieredzējuša zinātniskā konsultanta vadībā 3 gadu garumā, nodrošinot piekļuvi nepieciešamajai pētniecības infrastruktūrai, materiāliem un citiem resursiem.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Materiālu sintēze un pētījums par kontakta elektrifikācijas mehānismu
Sintezēt plānas polimēru kārtiņas ar vienādu virsmu. Izpētīt polimēra virsmas īpašību (kohēzijas enerģija, raupjums, porainība, pildvielas koncentrācija un adhēzijas) ietekmi uz kontakta elektrifikāciju.
2. TEG ierīču un daudzslāņu materiālu izgatavošana un testēšana ar triboelektriskām virsmām
Izpētīt TEG ierīču veiktspēju un efektivitāti, pamatojoties uz materiāliem, kas identificēti WP1. Izveidot daudzslāņu materiālu ar pjezoelektrisku reakciju. Kombinēt dažādus materiālus TEG ierīcēm. Testēt TEG iekārtas pie dažādām frekvencēm lai novērtētu optimālo ekjtivitāti. Veikt stabilitātes testus. Izpētīt lādiņu polaritāti attiecība pret otru materiālu.
Pētniecības pieteikuma galvenās darbības: darbs laboratorijā, pētījumu veikšana (sintēzē, dažādu tehnoloģiju aprobācija), sabiedrības informēšana par projekta norisi, mobilitāte uz ārvalstu institūcijām, apmācība pie mobilitātes partnera, publikāciju rakstīšana un uzstāšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, kontaktu dibināšana.
Publicēts RTU mājas lapā: 01.05.2020.

Universitāte

_