Promocijas darbu aizstāvēs Anda Barkāne

15. maijs, 13:00
Rīga, Paula Valdena iela 3/7, 272. auditorija
.
.
.

2024. gada 15. maijā plkst. 13.00 Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes nozares promocijas padomes «RTU P-02» atklātajā sēdē Rīgā, Paula Valdena ielā 3/7, 272. auditorijā (arī tiešsaistē Zoom platformā).

Anda Barkāne aizstāvēs promocijas darbu par tēmu «Fotocietējoši augu eļļā bāzēti akrilātu sveķi ar lignocelulozes komponentiem», angļu valodā «Photo-curable vegetable oil-based acrylate resins with lignocellulose components» zinātnes doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai Inženierzinātnēs un tehnoloģijās: materiālzinātnes nozarē.

Recenzenti:

  • Dr. chem. Ingars Reinholds, Latvijas Universitāte; Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts «BIOR», promocijas padomes recenzents;
  • Profesors Dr. Alexader Bismarck, Vīnes Universitāte, Ķīmijas fakultāte, Materiālu ķīmijas institūts, Austrija;
  • Dr. Tobias Robert, Zinātnisko projektu vadītājs, Fraunhofer Koksnes pētniecības institūts, (Vilhelms-Klaudics-Institut WKI), Vācija.

Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties internetā e-grāmatu platformā:

Kopīgot rakstu

Pasākumu kalendārs

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

9. maijs plkst. 0:00

Līdzīgi notikumi

Universitāte

Kalendārs

Promocijas darbu aizstāvēs Andris Kairišs

28. maijs, 10:00
Rīga, Kalnciema iela 6, 209. auditorija

Promocijas darbu aizstāvēs Jevgenijs Locovs

28. maijs, 12:30
Rīga, Kalnciema iela 6, 209. auditorija

«Innov 8-2 Create» semināru cikla noslēdzošajā pasākumā studenti ģenerēs biznesa idejas

28. maijs, 13:00 - 15:00
RTU Zinātnes un inovāciju centra telpa «Mushroom»