Projekts

.
.
Jaunu terapeitisko un profilaktisko līdzekļu izstrāde pret COVID-19 un koronavīrusiem
Projekta nosaukums: Jaunu terapeitisko un profilaktisko līdzekļu izstrāde pret COVID-19 un koronavīrusiem
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: VPP-COVID-2020/1-0014
RTU Projektu reģistra numurs: 4360
Struktūrvienība: Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts
Projekta administrētājs: Zinātniskās darbības projektu nodaļa
Finansējošais fonds: Valsts pētījumu programmas
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.07.2020.
Projekta noslēguma datums: 31.12.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Latvijas Zinātnes padome
Projekta zinātniskais vadītājs: Māris Turks
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Sandra Vasiļevska
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējais finansējums ir 497 580.00 EUR (projekta finansējums Rīgas Tehniskajai universitātei - 48 790.00 EUR)
Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir attīstīt jaunus vakcīnu kandidātus un mazmolekulāros zālvielu līdersavienojumus pret koronavīrusiem, īpaši COVID-19 saslimšanu un tās komplikācijām. Mērķa sasniegšanai izvirzīti četri uzdevumi. Pirmkārt, izveidot platformu zālvielu un vakcīnu kandidātu testēšanai. Platformā ietilpst BSL-3 savietojamu manipulāciju ar SARS-CoV-2 ieviešana, pseidovirionu testi un orgāna-uz-čipa tehnoloģijas attīstīšana. Otrkārt, plāno atklāt jaunus pretvīrusu mazmolekulāros līdersavienojumus, vērstus pret divām SARS-CoV-2 mRNS kepa metiltransferāzēm. Treškārt, izveidot modulāru ātrās atbildes pret-koronavīrusu vakcīnu izstrādes sistēmu, izmantojot S proteīna RBD domēna un vīrusveidīgo daļiņu biokonjugāciju. Ceturtkārt, izpētīt uz mitohondrijiem mērķēto zāļvielu translācijas potenciālu inducētu plaušu un kardiovaskulāro komplikāciju mazināšanai.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Mērķa sasniegšanai izvirzīti četri uzdevumi:
1. Izveidot platformu zālvielu un vakcīnu kandidātu testēšanai. Platformā ietilpst BSL-3 savietojamu manipulāciju ar SARS-CoV-2 ieviešana, pseidovirionu testi un orgāna-uz-čipa tehnoloģijas attīstīšana.
2. Plāno atklāt jaunus pretvīrusu mazmolekulāros līdersavienojumus, vērstus pret divām SARS-CoV-2 mRNS kepa metiltransferāzēm.
3, Izveidot modulāru ātrās atbildes pret-koronavīrusu vakcīnu izstrādes sistēmu, izmantojot S proteīna RBD domēna un vīrusveidīgo daļiņu biokonjugāciju.
4. Izpētīt uz mitohondrijiem mērķēto zāļvielu translācijas potenciālu inducētu plaušu un kardiovaskulāro komplikāciju mazināšanai.
Sadarbības partneris:
  • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs (BMC)
Publicēts RTU mājas lapā: 20.07.2020.

Universitāte

_