Projekts

.
.
Inovatīvi nano-antioksidanti oksidatīvā stresa izsauktām saslimšanām
Projekta nosaukums: Inovatīvi nano-antioksidanti oksidatīvā stresa izsauktām saslimšanām
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/039
RTU Projektu reģistra numurs: 3254
Struktūrvienība: Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts
Finansējošais fonds: ERAF, 1.1.1.2. “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 16.10.2017.
Projekta noslēguma datums: 15.10.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Māra Jure
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Lauris Bisenieks
Projekta kopējais finansējums:
133,805.88 EUR t. sk. ERAF finansējums 113,734.99 EUR (85 %), valsts budžeta finansējums 13,380.58 EUR (10 %) un Rīgas Tehniskās universitātes finansējums 6,690.31 EUR (5 %).
Projekta kopsavilkums:

Pēcdoktorants/projekta īstenotājs: Inese Mieriņa

Pētniecības projekta zinātniskais mērķis ir izpētīt jaunus 5-arilmetil-1,3-dioksān-4,6-dionu un taukskābju konjugātus kā inovatīvus nano-antioksidantus, kas potenciāli varētu būt piemēroti neirodeģeneratīvo saslimšanu ārstēšanai, jo šo saslimšanu prevencijai īpaši svarīgi ir savienojumi ar augstu lipofilitāti, kas varētu šķērsot hematoencefalītisko barjeru. Pie tam, jāatzīmē, ka saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas datiem, piemēram, Alcheimera slimības izsauktie nāves gadījumi ieņem 6.vieto. Šis zinātniskais Projekts vistiešākajā veidā saistīts ar VSS "Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija", jo tiks attīstīta jauna bioloģiski aktīvu savienojumu klase, kā arī radītas jaunas farmaceitisko un bioaktīvo vielu iegūšanas ķīmiskās metodes. Tā kā par taukskābju avotu var tikt izmantotas arī vietējās izcelsmes augu eļļas (kas var tikt iegūtas arī no pārtikas rūpniecības atkritumproduktiem - spraukumiem un sēklām), tad netieši tiks veicinātas arī VSS "Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas" un "Zināšanu ietilpīga bioekonomika" caur iespējām radīt uz taukskābju atvasinājumiem balstītus nano-antioksdantus kā nišas produktus.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1. Taukskābju-Meldrumskābju konjugātu sintēze. A-tipa savienojumi.
Apraksts: 1. Oleīnskābes un arilmetilmeldrumskābes konjugātu sintēze. 2. Dažu sarežģītāku taukskābju (polinepiesātinātās taukskābes, triglicerīdu, dendrimēru) konjugātu sintēze. 3. Visu sintezēto konjugātu antiradikāļu aktivitātes pārbaude (piemēram, DPPH, GO, FRAP testi). 4. Dažu reprezentatīvu savienojumu antioksidantu aktivitātes pārbaude tos pievienojot polinepiesātināto taukskābju esteriem un analizējot šo esteru oksidatīvo stabilitāti paātrinātas oksidēšanās apstākļos. 5. Dažu reprezentatīvu savienojumu un citu antioksidantu sadarbības izpēte brīvo radikāļu un paātrinātas oksidēšanās testos (sinerģijas un prooksidantu efekta izpēte). 6. Dažu reprezentatīvu antioksidantu un brīvo radikāļu reakcijas kinētikas un produktu pētījumi.
2. Taukskābju-Meldrumskābju konjugātu sintēze. B-tipa savienojumi.
Apraksts: 1. Oleīnskābes un arilmetilmeldrumskābes konjugātu sintēze. Savienojumi viens no otra atškirsies ar dažādiem tiltiņiem starp abiem fragmentiem. 2. Dažu sarežģītāku taukskābju (polinepiesātinātās taukskābes, triglicerīdu, dendrimēru) konjugātu sintēze. 3. Visu sintezēto konjugātu antiradikāļu aktivitātes pārbaude (piemēram, DPPH, GO, FRAP testi). 4. Dažu reprezentatīvu savienojumu antioksidantu aktivitātes pārbaude tos pievienojot polinepiesātināto taukskābju esteriem un analizējot šo esteru oksidatīvo stabilitāti paātrinātas oksidēšanās apstākļos. 5. Dažu reprezentatīvu savienojumu un citu antioksidantu sadarbības izpēte brīvo radikāļu un paātrinātas oksidēšanās testos (sinerģijas un prooksidantu efekta izpēte). 6. Dažu reprezentatīvu antioksidantu un brīvo radikāļu reakcijas kinētikas un produktu pētījumi.
3. Taukskābju - 5-arilmetil-1,3-dioksān-4,6-diona konjugātu sintēze. C-tipa savienojumi.
Apraksts: 1. Oleīnskābes un dioksāndionu konjugātu sintēze. Savienojumi viens no otra atškirsies ar dažādiem tiltiņiem starp abiem fragmentiem. 2. Dažu sarežģītāku taukskābju (polinepiesātinātās taukskābes, triglicerīdu, dendrimēru) konjugātu sintēze. 3. Visu sintezēto konjugātu antiradikāļu aktivitātes pārbaude (piemēram, DPPH, GO, FRAP testi). 4. Dažu reprezentatīvu savienojumu antioksidantu aktivitātes pārbaude tos pievienojot polinepiesātināto taukskābju esteriem un analizējot šo esteru oksidatīvo stabilitāti paātrinātas oksidēšanās apstākļos. 5. Dažu reprezentatīvu savienojumu un citu antioksidantu sadarbības izpēte brīvo radikāļu un paātrinātas oksidēšanās testos (sinerģijas un prooksidantu efekta izpēte). 6. Dažu reprezentatīvu antioksidantu un brīvo radikāļu reakcijas kinētikas un produktu pētījumi.
Publicēts RTU mājas lapā: 16.10.2017.

Universitāte

_