Projekts

.
.
Perspektīvās tehnoloģijas noturīgiem un drošiem servisiem
Projekta nosaukums: Perspektīvās tehnoloģijas noturīgiem un drošiem servisiem
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: VPP-COVID-2020/1-0009
RTU Projektu reģistra numurs: 4356
Struktūrvienība: Vadības informācijas tehnoloģijas katedra
Projekta administrētājs: Zinātniskās darbības projektu nodaļa
Finansējošais fonds: Valsts pētījumu programmas
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.07.2020.
Projekta noslēguma datums: 31.12.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Latvijas Zinātnes padome
Projekta zinātniskais vadītājs: Jānis Grabis
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Sandra Vasiļevska
Projekta kopējais finansējums:
497 500.00 EUR
Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir izstrādāt metodi un tehnoloģiskos risinājumus digitālo pakalpojumu dinamiskai pielāgošanai un drošības nodrošināšanai COVID-19 gadījumā un līdzīgās krīzes situācijās.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
6.8. veikt pētījumus, kā arī attīstīt un izstrādāt risinājumus: 6.8.1. optimālajām attālināto pakalpojumu nodrošināšanas pieejām galvenajās tautsaimniecības nozarēs, kiberdrošībai, lielajiem datiem, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanai uzņēmējdarbībā krīzes apstākļos. Sniegt konkrētas rekomendācijas par valsts apmaksāto telemedicīnas pakalpojumu attīstīšanu, optimālām jauna formāta digitalizētām darba vietām, par jaunām individuālā un kolektīvā darba pieejām, sabiedriskā sektora darbu digitālajā formātā, kā arī izstrādāt attālināto pakalpojumu sniegšanas standartus vai pilnveidot esošos standartus pakalpojumu kvalitātes un drošības nodrošināšanai; 6.8.2. informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanai digitālajā un virtuālajā telpā, lai modernizētu mācīšanās procesu un ieviestu inovācijas izglītībā, kā arī nodrošinātu mērķtiecīgu pedagoģisko atbalstu un mācīšanās analītiku un veiktu zināšanu apguves rezultātu monitoringu;
Sadarbības partneris:
  • Vidzemes augstskola
  • Latvijas Universitāte
  • Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija
  • Liepājas Universitāte
Publicēts RTU mājas lapā: 20.07.2020.

Universitāte

_