Projekts

.
.
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 1.2.1.1/16/A/007
RTU Projektu reģistra numurs: 2504/2016
Struktūrvienība: Vadības informācijas tehnoloģijas katedra
Projekta administrētājs: Zinātniskās darbības projektu nodaļa
Finansējošais fonds: ERAF 1.2.1.1. “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 25.10.2016.
Projekta noslēguma datums: 31.12.2018.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: CFLA
Projekta zinātniskais vadītājs: Jānis Grabis
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Sanita Vanaga
Projekta kopējais finansējums:
Projekta plānotās izmaksas: 5’393’495,93 EUR, plānotais ERAF atbalsts 3’206’250,00 EUR.
Projekta kopsavilkums:
IT kompetences centra projekts paredz pētniecību viedās specializācijas jomā “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas”, apakšjomā “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas”. 19 pētījumi paredzēti virzienos “Dabīgās valodas tehnoloģijas” un “Biznesa procesu analīzes tehnoloģijas”, kas iekļaujas nozares attīstības stratēģijā definētajās viedās specializācijas jomās.
Projekts uzsākts 2016.gada jūnijā un to plānots pabeigt līdz 2018.gada 31.decembrim, līdz ar to tā plānotais ilgums ir 2 gadi un 7 mēneši jeb 31 mēnesis, kur 28 mēneši plānoti pēc līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas, bet 3 – pēc projekta iesniegšanas.
Plānotie projekta rezultāti:
īstenoti 19 pētījumi, kuru rezultātā izstrādāti vismaz 19 jauni produkti vai jaunas tehnoloģijas,
16 IKT nozares komersanti saņēmuši atbalstu un grantu, kā rezultātā paaugstinās to konkurētspēja.
Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Projekta laikā plānota tehniski ekonomiskā priekšizpēte, rūpnieciskie pētījumi un eksperimentālās izstrādnes, kā arī projekta vadība, t.sk. pētījumu koordinēšana un sadarbības veicināšana starp nozares komersantiem un nozares zinātniskajām institūcijām.
Sadarbības partneris:
 • SIA "IT kompetences centrs"
 • AS "Datorzinību centrs"
 • SIA "ZZ Dats"
 • SIA "TILDE"
 • SIA "Lattelecom"
 • AS "RIX Technologies"
 • SIA "Lursoft IT"
 • SIA "PricewaterhouseCoopers Information Technology Services"
 • Elektronikas un datorzinātņu institūts
 • Latvijas Universitāte
 • SIA "LETA"
 • SIA "Mobilly"
 • SIA "ABC software"
 • SIA "DIVI grupa"
 • SIA "DATI Group"
 • SIA "CUBE Systems"
 • SIA "DPA"
 • SIA "SQUALIO CLOUD CONSULTING"
 • SIA "PricewaterhouseCoopers"
 • Latvijas nacionālā bibliotēka
 • Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Publicēts RTU mājas lapā: 25.11.2016.

Universitāte

_