Projekts

.
.
Smago metālu jonu izdalīšana no notekūdeņiem un to dūņām izmantojot elektrodialīzi caur šķidrām membrānām
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Smago metālu jonu izdalīšana no notekūdeņiem un to dūņām izmantojot elektrodialīzi caur šķidrām membrānām
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: KC-PI-2020/33
RTU Projektu reģistra numurs: 4317
Struktūrvienība: Neorganiskās ķīmijas institūts
Projekta administrētājs: Projektu ieviešanas un koordinācijas nodaļa
Finansējošais fonds: ERAF, 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.04.2020.
Projekta noslēguma datums: 30.09.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Tatiana Sadyrbaeva
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Aija Zeidaka
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 27 777,78, tai skaitā ERAF līdzfinansējums 90% EUR 25 000 EUR apmērā un RTU līdzfinansējums EUR 2.777.78 apmērā.
Projekta kopsavilkums:

Mūsdienās pasaulē paaugstinās nepieciešamība pēc jaunām metodēm metālu selektīvai izdalīšanai no atšķaidītiem rūpnieciskiem un dabas šķīdumiem. Tas ir saistīts ar ekoloģiskās situācijas saasināšanos un vērtīgo metālu reciklizācijas iespēju palielināšanu. Projekta mērķis - jaunas smago metālu  izdalīšanas tehnoloģijas radīšana izmantojot membrānekstrakciju. Tiks izstrādāta pilotiekārta metālu jonu izdalīšanai no reāliem rūpnieciskiem notekūdeņiem. Tiks izpētīta  vara, niķeļa, cinka, svina, hroma, kadmija  jonu izdalīšāna no ūdens šķīdumiem.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks sasniegts tehnoloģijas gatavības līmenis 8: tehnoloģija ir pabeigta un pārbaudīta: ir pierādīts, ka  tehnoloģija darbojas tās galīgajā formā un plānotajos apstākļos.  Tiks sagatavots patents uz tehnoloģiju, kas pamatota uz elektrodialīzi caur šķidrām membrānām. Projekta īstenošanas 1.posmā tiks veikta Tehniski ekonomiskā priekšizpēte un izstrādāta komercializācijas stratēģija.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
1.posms
1.Tehniski ekonomiskās priekšizpēte
2.Komercializācijas stratēģijas izstrāde.
Publicēts RTU mājas lapā: 01.04.2020.

Universitāte

_