Projekts

.
.
Farmācijas nozares notekūdeņu attīrīšana
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Farmācijas nozares notekūdeņu attīrīšana
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: KC-PI-2017/10
RTU Projektu reģistra numurs: 3249/2017
Struktūrvienība: Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskā laboratorija
Projekta administrētājs: Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskā laboratorija
Finansējošais fonds: ERAF, 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 19.07.2017.
Projekta noslēguma datums: 08.07.2021.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Andris Šutka
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Kristīne Osīte
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējais finansējums ir 333 000.00 EUR, tai skaitā 300 000.00 EUR ir ERAF finansējums un 33 000.00 EUR ir RTU līdzfinansējums.
Projekta kopsavilkums:

Šī projekta rezultātā tiks izstrādāts tehnoloģiskais risinājums (notekūdeņu attīrīšanas reaktors) un funkcionāli viedie pārklājuma materiāli, kuru mērķis ir notekūdeņus attīrīt no toksiskiem un grūti sadalāmiem organiskajiem savienojumiem (HDOC), koncentrējoties uz endokrīnās sistēmas darbību bojājošam vielām (EDC), jo tās ir vienas no sarežģītākajiem un izturīgākajiem organiskajiem piesārņotājiem. EDC izraisa hormonālas izmaiņas un audzējus. Šobrīd tiek izstrādātas ES direktīvas, lai regulētu EDC dzīves ciklu ar nolūku samazināt to uzkrāšanos vidē. Rezultātā tiek sagaidītas stingrākas prasības pret uzņēmumiem, kas rada EDC, piemēram, farmācijas ražošanas uzņēmumi. Ar tradicionālajām, piemēram, bioloģiskām (vai citām) metodēm, EDS funkcionāla sašķelšana nav iespējama vai ekonomiski izdevīga, tādēļ šobrīd šīs vielas apkārtējā vide nonāk ievērojamos daudzumos un atrodamas arī dzeramajā ūdenī (krāna ūdenī).
Farmācijas industrija ir prioritārs tirgus. Farmācijas preparātu ražotāji tiek uzskatīti par plānotās notekūdeņu attīrīšanas iekārtu galvenajiem klientiem. Farmakoloģiski savienojumi parasti tiek ražoti partijas tipa procesos, tā rezultātā, notekūdeņos nonāk plašs piesārņojuma klāsts, piemēram saražoto vielu mazgāšanai kā arī ekstrakcijas vai aprīkojuma mazgāšanas procesos tiek izmantoti lieli ūdens daudzumi. Būtiski uzsvērt, ka industrijā ir nepieciešamība ūdens atkārtotai izmantošanai pēc tam, kad no tā izvadīti piesārņojumi, kas ir farmācijas vielas vai citas. Dzeramajā ūdenī farmakoloģiskie savienojumi nonāk no dažādiem avotiem: farmācijas industrijas ražošanas procesiem un no farmakoloģisko savienojumu izmantošanās sadzīvē, kas izraisa to klātbūtni pilsētas un lauksaimniecības notekūdeņos.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Projekta ieviešanas rezultātā tiks īstenotas šādas aktivitātes:

I. posmā:
1. Tehniskās veiktspējas priekšizpēte;
2. Komercializācijas stratēģijas attīstība;

II. posmā:
3. Fotokatalizātora izstrāde un laboratorijas testi;
4. Tehnoloģijas un produkta standartu apzināšana;
5. Reaktora prototipa testēšana reālā vidē;
6. Datu iegūšana no lauka testiem, lai izstrādātu biznesa plānu;
7. Tehniskās dokumentācijas, rokasgrāmatu un 3. pušu sertifikātu izstrāde;
8. Mārketings reģionālajās konferencēs, izstādēs un akadēmiskos notikumos, tostarp specializētajos medijos;
9. IPR stratēģijas ieviešana.
Projekta pirmā publicitāte: Lejupielādēt
Publicēts RTU mājas lapā: 03.10.2017.

Universitāte

_