Notikuma vieta

Promocijas darbu «Virsotnes kvarku pāra sabrukšanas ceļā radušos krāsu plūsmu pētījumi ar 13 TeV CERN LHP KMS eksperimentā» aizstāvēs Viesturs Veckalns

28. maijs, 10:00
Āzenes iela 12-1, 212. telpa, Rīga
.
.

Promocijas darbu «Virsotnes kvarku pāra sabrukšanas ceļā radušos krāsu plūsmu pētījumi ar 13 TeV CERN LHP KMS eksperimentā» aizstāvēs Viesturs Veckalns

Elektrotehnikas nozares promocijas padomes «RTU P-14» atklātajā sēdē Viesturs Veckalns aizstāvēs promocijas darbu «Virsotnes kvarku pāra sabrukšanas ceļā radušos krāsu plūsmu pētījumi ar 13 TeV CERN LHP KMS eksperimentā» inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Profesors, Dr.sc.ing. Oskars Krievs (RTU, Latvija); profesors, Dr.phys. Mārcis Auziņš (Latvijas Universitāte, Latvija); asoc. profesors, Dr.sc. (Tech)  Mikko Voutilainen (Helsinku Universitāte, Somija); vad.pētn., Dr. Roberto Tenchini (Pizas Universitāte, Itālija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā un elektroniski.

Kopīgot rakstu

Universitāte

Pasākumu kalendārs

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

28. maijs plkst. 10:00

Līdzīgi notikumi

Ātrās saites

Kalendārs

_