Promocijas darbu «Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesu īstenošanas metodoloģiskie risinājumi daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām mājokļu politikas kontekstā» aizstāvēs Baiba Pļaviņa

18. decembris, 2020, 12:00
.
.

2020. gada 18. decembrī plkst.12.00 Rīgas Tehniskās universitātes Ekonomikas un uzņēmējdarbības zinātnes nozares Promocijas padomes (RTU P-09) atklātā sēdē tiešsaistē Microsoft Teams platformā Baiba Pļaviņa aizstāvēs promocijas darbu par tēmu «Pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesu īstenošanas metodoloģiskie risinājumi daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām mājokļu politikas kontekstā» zinātniskā doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesore Dr. oec. Elīna Gaile-Sarkane, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija; profesore Dr. oec. Dzintra Atstāja, Banku Augstskola, Latvija; Assoc. profesors Dr. Jurga Naimavičienė, Viļņas Gedimina tehniskā universitāte, Lietuva.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, savukārt ar promocijas darba kopsavilkumu var iepazīties elektroniski divas nedēļas pirms aizstāvēšanas.

Interesanti aicināti pieteikties sēdei līdz š. g. 15. decembrim, rakstot uz e-pastu: .

Kopīgot rakstu

Universitāte

Pasākumu kalendārs

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

7. decembris, 2020 plkst. 0:00

Līdzīgi notikumi

Ātrās saites

Pasākumi

_