Promocijas darbu «Neklasificēto ēku energoefektivitātes noteikšanas metodoloģija» aizstāvēs Aleksandrs Geikins

11. oktobris, 13:00
Rīgā, Ķīpsalas ielā 6A, 546. auditorija
.
.

2022. gada 11. oktobrī plkst. 13.00 Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības un transporta inženierzinātnes nozares promocijas padomes «RTU P-12» atklātā sēdē Rīgā, Ķīpsalas ielā 6A, 546. aud.,  Aleksandrs Geikins aizstāvēs promocijas darbu par tēmu «Neklasificēto ēku energoefektivitātes noteikšanas metodoloģija» (angļu val. «Methodology for evaluation of energy efficiency of unclassified building» zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai.

Recenzenti:

  • Dr. sc. ing. Kristina Ļebedeva,  Būvniecības inženierzinātņu fakultāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija, Promocijas padome P-12;
  • Dr.sc.ing., Valerii Deshko, Ukrainas Nacionālā Tehniskā universitāte, Ukraina;
  • Ph.D., Lakatos Akos, Debrecenas Universitāte, Inženierzinātņu fakultāte, Ungārija.

Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties internetā e-grāmatu platformā:

Kopīgot rakstu

Pasākumu kalendārs

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

7. oktobris plkst. 9:00

Līdzīgi notikumi

Universitāte

Pasākumi