Promocijas darbu «Lielmēroga dzīvojamo rajonu ārtelpas transformācijas Rīgā postsociālisma periodā» aizstāvēs Alisa Koroļova

17. novembris, 10:00
.
.

2021. gada 17. novembrī plkst. 10.00 Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes  Mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras zinātņu nozaru promocijas padomes «RTU P-10» e-sēdē Alisa Koroļova aizstāvēs promocijas darbu «Lielmēroga dzīvojamo rajonu ārtelpas transformācijas Rīgā postsociālisma periodā» («Open Space Transformations in Large-Scale Housing Estates of Riga in the Post-Socialist Period») zinātnes doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras nozarē.

Recenzenti:

  • Prof., Dr. arch. Aija Ziemeļniece, Promocijas padome, Latvijas Lauksaimniecības universitāte;   
  • Asoc. prof. Dr. Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė, Kauņas Tehnoloģiju universitāte (Lietuva);       
  • Prof. Dr. Gintaras Stauskis, Viļņas Ģedimina tehniskā universitāte (Lietuva).

Atklātajā sēdē būs iespējams piedalīties tiešsaistē Zoom platformā.

Interesanti aicināti pieteikties sēdei līdz š. g. 15. novembrim, rakstot uz .

Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, RTU Zinātnes resursi Promocijas darbi, Valsts Nacionālajā bibliotēkā, kā arī e-grāmatu platformā.

Kopīgot rakstu

Pasākumu kalendārs

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

8. novembris plkst. 9:00

Līdzīgi notikumi

Universitāte

Pasākumi