Promocijas darbu «Jaunas e-studiju vides mācību analītikas metodes «Krāsu kodu metode» izstrāde un darbības pētījums» aizstāvēs Laura Dzelzkalēja

16. janvāris, 15:30
Rīga, Kronvalda bulvārī 1, 200. auditorijā
.
.

2023. gada 16. janvārī plkst. 15.30 Rīgas Tehniskās universitātes Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas nozares promocijas padomes P-21 atklātajā sēdē Rīgā, Kronvalda bulvārī 1, 200. auditorijā Laura Dzelzkalēja aizstāvēs promocijas darbu «Jaunas e-studiju vides mācību analītikas metodes «Krāsu kodu metode» izstrāde un darbības pētījums» (angļu val. «New E-study Environment Analytics Method «Colour Code Method» Development and Performance Research») Latvijas zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai Inženierzinātnēs un tehnoloģijās: elektrotehnikā, elektronikā, informācijas un komunikācijas tehnoloģijās nozarē.

Recenzenti:

  • Profesore Dr. paed. Sarma Cakula (Vidzemes Augstskola; Latvija);
  • Profesors Dr. dat. Māris Vītiņš (Latvijas Universitātes, Latvija);
  • Lektore Ph. D. Päivi Aarreniemi-Jokipelto (Hāgas-Hēlijas Lietišķo zinātņu  universitāte, Somija).

Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties internetā e-grāmatu platformā:

Kopīgot rakstu

Pasākumu kalendārs

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

9. janvāris plkst. 9:30

Līdzīgi notikumi

Universitāte

Pasākumi