Notikuma vieta

Promocijas darbu «Hromofori un luminofori uz β,β’-triketonu un β-diketonu bāzes» aizstāvēs Ilze Māliņa

12. novembris, 2020, 13:30
Rīgā, Paula Valdena ielā 3/7, 272.auditorijā
.
.

2020. gada 12. novembrī plkst. 13.30 Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes zinātņu nozaru promocijas padomes «RTU P-01» atklātajā sēdē Rīgā, Paula Valdena ielā 3/7, 272.auditorijā Ilze Māliņa aizstāvēs promocijas darbu «Hromofori un luminofori uz β,β’-triketonu un β-diketonu bāzes» zinātnes doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai ķīmijas nozarē organiskās ķīmijas apakšnozarē.

Recenzenti: Profesore, Dr. chem. Māra Jure (Rīgas Tehniskā universitāte); Vad. pētnieks, Dr. habil. chem. Gunārs Duburs (Latvijas Organiskās sintēzes institūts); Vad. pētnieks, Dr. phys. Mārtiņš Rutkis (Latvijas Universitātes Cietvielu Fizikas institūts).

Atklātajā sēdē būs iespējams piedalīties arī tiešsaistē Zoom platformā.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, savukārt ar promocijas darba kopsavilkumu var iepazīties elektroniski.

Kopīgot rakstu

Pasākumu kalendārs

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

2. novembris, 2020 plkst. 9:59

Līdzīgi notikumi

Universitāte

Pasākumi