Projekts

.
.
Augsta līmeņa digitālo prasmju apguve Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā
Projekta nosaukums: Augsta līmeņa digitālo prasmju apguve Latvijā augstas veiktspējas skaitļošanas tehnoloģiju jomā
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: 2.3.1.1.i.0/1/22/I/CFLA/003
RTU Projektu reģistra numurs: 4684
Struktūrvienība: Zinātnes un inovāciju centrs
Projekta administrētājs: Zinātnes un inovāciju centrs
Finansējošais fonds: Atveseļošanas un noturības mehānisma 2.3.1.1.i. investīcija "Augsta līmeņa digitālo prasmju apguves nodrošināšana"
RTU loma projektā: vadošais partneris
Statuss: Īstenošanā
Projekta uzsākšanas datums: 01.01.2023.
Projekta noslēguma datums: 30.06.2026.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Projekta zinātniskais/saturiskais vadītājs: Alla Anohina-Naumeca
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Esmeralda Atroška
Projekta kopējais finansējums:
6 231 000 EUR
Sadarbības partneris:
  • Latvijas Universitāte
  • Rīgas Stradiņa universitāte
Publicēts RTU mājas lapā: 01.01.2023.

Universitāte