Notikuma vieta

Promocijas darbu «Sēra dioksīda fizikāli ķīmisko īpašību pielietojums jaunu organiskās sintēzes metožu izstrādē» aizstāvēs Krista Gulbe

18. jūnijs, 11:00
Rīgā, Paula Valdena ielā 3/7, 272.auditorijā
.
.

2021. gada 18.jūnijā plkst. 11.00 Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas un ķīmijas inženierzinātnes zinātņu nozaru promocijas padomes «RTU P-01» atklātajā sēdē Rīgā, Paula Valdena ielā 3/7, 272. auditorijā Krista Gulbe aizstāvēs promocijas darbu «Sēra dioksīda fizikāli ķīmisko īpašību pielietojums jaunu organiskās sintēzes metožu izstrādē» zinātnes doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai ķīmijas nozarē organiskās ķīmijas apakšnozarē.

Recenzenti:

  • Profesors, Dr. chem. Edgars Sūna (Latvijas Universitāte, Latvija)
  • Profesors, Dr.  Antonio José Moreno-Vargas (Seviļas Universitāte (University of Seville), Spānija)
  • Pētnieks, Dr. Thibault Cantat (NIMBE, Saclay Institute of Matter and Radiation (IRAMIS), Francija)

Atklātajā sēdē būs iespējams piedalīties arī tiešsaistē Zoom platformā. Atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī promocijas padomes sēde var tikt organizēta tikai tiešsaistē.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, savukārt ar promocijas darba kopsavilkumu var iepazīties elektroniski.

Kopīgot rakstu

Pasākumu kalendārs

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

14. maijs plkst. 9:00

Līdzīgi notikumi

Universitāte

Pasākumi