Promocijas darbu aizstāvēs Edgars Pudzis

1. decembris, 12:00
Rīga, Kalnciema iela 6, 209. telpa
.
.
.

2023. gada 1. decembrī plkst.12 Rīgas Tehniskās universitātes Sociālo zinātņu nozaru promocijas padomes «RTU P-09» atklātā sēdē Rīgā, Kalnciema ielā 6, 209. auditorijā.

Edgars Pudzis aizstāvēs promocijas darbu par tēmu «Vietējās kopienas potenciāla izmantošanas iespējas Latvijas ilgtspējīgas reģionālās attīstības nodrošināšanai» (angļu valodā «Opportunities to Use the Local Community's Potential to Ensure Sustainable Regional Development in Latvia») zinātnes doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai sociālajās zinātnēs (Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija nozarē).

Recenzenti: 

  • profesore Dr. oec. Tatjana Tambovceva, IEVF, Rīgas Tehniskā   universitāte, promocijas padomes recenzente;
  • asoc. profesors Dr. geogr. Andris Klepers, Vidzemes Augstskola, Latvija;
  • profesors Dr. rer. pol. Frank Eckardt, Bauhaus universitāte (Bauhaus- Universität Weimar), Vācija.

Zoom tiešsaite.

Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties internetā e-grāmatu platformā:

Kopīgot rakstu

Pasākumu kalendārs

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

2. novembris plkst. 0:00

Līdzīgi notikumi

Universitāte

Pasākumi

Promocijas darbu aizstāvēs Ilze Vamža

7. decembris, 14:00
Rīga, Āzenes iela 12/1, 212. telpa

Promocijas darbu aizstāvēs Endijs Virsis

8. decembris, 12:15
Rīga, Ķīpsalas iela 6A, 342. telpā

Promocijas darbu aizstāvēs Ilze Zumente

19. decembris, 10:00
Rīga, Kalnciema iela 6, 209. auditorija