Promocijas darbu aizstāvēs Andris Kairišs

28. maijs, 10:00
Rīga, Kalnciema iela 6, 209. auditorija
.
.
.

2024. gada 28. maijā plkst.1 Rīgas Tehniskās universitātes Sociālo zinātņu nozaru promocijas padomes «RTU P-09» atklātā sēdē Rīgā, Kalnciema ielā 6, 209. auditorijā (Zoom tiešsaiste.

Andris Kairišs aizstāvēs promocijas darbu par tēmu «Nacionālā kultūrvēsturiskā mantojuma sociāli-ekonomiskā potenciāla attīstības pārvaldība», angļu valodā «Management of development of national cultural heritage’s socio-economic potential» zinātnes doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai sociālajās zinātnēs (Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija nozarē).

Recenzenti: 

  • prof., Dr. oec. Armands Auziņš, RTU IEVF,  promocijas padome «RTU P-09»;
  • asoc. prof. Ph. D. sociālajās zinātnēs Donna Yates, Māstrihtas universitāte, Nīderlande;
  • doc. Dr. Jānis Brizga, Latvijas Universitāte, Latvija.

Ar promocijas darbu un kopsavilkumiem var iepazīties internetā e-grāmatu platformā:

Kopīgot rakstu

Pasākumu kalendārs

Informācija par rakstu

Publikācijas datums

18. aprīlis plkst. 0:00

Līdzīgi notikumi

Universitāte

Kalendārs

Promocijas darbu aizstāvēs Ilgvars Gorņevs

24. maijs, 15:00
Rīga, Āzenes iela 12, 201. auditorija

Promocijas darbu aizstāvēs Jevgenijs Locovs

28. maijs, 12:30
Rīga, Kalnciema iela 6, 209. auditorija

«Innov 8-2 Create» semināru cikla noslēdzošajā pasākumā studenti ģenerēs biznesa idejas

28. maijs, 13:00 - 15:00
RTU Zinātnes un inovāciju centra telpa «Mushroom»