SIA «RTU Inženierzinātņu vidusskola»

Nosaukums: SIA «RTU Inženierzinātņu vidusskola»
Reģistrācijas Nr. 40103765251
Rīga, Kronvalda bulvāris 1
Kontaktpersona: Artūrs Zeps
+371 67089787
+371 67089302

 

Publiski atvasinātas personas līdzdalības atbilstības Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4. panta pirmās daļas un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta nosacījumiem pamatojums:

Rīgas Tehniskajai universitātei (RTU), publiski atvasinātai personai, pieder 100% kapitāldaļu SIA «RTU Inženierzinātņu vidusskola».

Atbilstības kritēriji:
1. SIA «RTU Inženierzinātņu vidusskola» nodrošina RTU attiecīgā pakalpojuma pieejamību nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols;
2. nozare ir stratēģiski nozīmīga;
3. nozarē atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku apmācības kvalitātes standartu;

RTU Inženierzinātņu vidusskola» (kapitālsabiedrības) vispārējais stratēģiskais mērķis
Sagatavot absolventus ar kvalitatīvu priekšizglītību tālākām studijām RTU augstākās izglītības inženierzinātņu programmu apguvē, pētniecības veikšanai

Kapitālsabiedrības uzdevumi
1. Sagatavot vidusskolēnus turpmākām studijām RTU bakalaura un maģistra līmeņa inženierzinātņu programmu apguvē
2. Popularizēt inženierzinātnes un eksaktās zinātnes jauniešu vidū

Darbība tiks uzsākta 2015./2016. mācību gadā 

Gada pārskats SIA «RTU Inženierzinātņu vidusskola» 2020

Gada pārskats SIA «RTU Inženierzinātņu vidusskola» 2019

Gada pārskats SIA «RTU Inženierzinātņu vidusskola» 2018

SIA «RTU Inženierzinātņu vidusskola» analīze

Universitāte