Neklātienes un vakara studiju departaments

Neklātienes studiju departamenta direktore

Sandra Ružecka
Paula Valdena iela 5–2.04, 5.01, Rīga
+371 67089014

 

RTU Neklātienes un vakara studiju departaments nodrošina RTU inženierzinātņu neklātienes un vakara studiju procesa organizēšanu un norisi.

Papildu informācija

Kontakti

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts
Biroja administratore
Danuta Lejniece 
Paula Valdena iela 5–2.04, 5.01 +371 67089413,
+371 67089496

Universitāte