Neklātienes un vakara studiju departaments

Neklātienes studiju departamenta direktore

Sandra Ružecka
Paula Valdena iela 5–2.04, 5.01, Rīga
+371 67089014

Pieņemšanas laiki: otrdienās plkst. 16–17, piektdienās plkst. 10–12.

RTU Neklātienes un vakara studiju departaments nodrošina RTU inženierzinātņu neklātienes un vakara studiju procesa organizēšanu un norisi.

Papildu informācija

Kontakti

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts
Mācību biroja vadītāja
Gunta Linde
Paula Valdena iela 5–5.01 +371 67089371

Mācību biroja vadītāja
Laura Uzule

Paula Valdena iela 5–5.01 +371 67089496
Mācību biroja vadītāja
Zane Vītola
Paula Valdena iela 5–5.01 +371 67089413

Universitāte