Neklātienes un vakara studiju departaments

Neklātienes studiju departamenta direktore

Sandra Ružecka
Paula Valdena iela 5–2.04, 5.01, Rīga
+371 67089014

Pieņemšanas laiki: otrdienās plkst. 16–18, piektdienās plkst. 10–12.

RTU Neklātienes un vakara studiju departaments nodrošina RTU inženierzinātņu neklātienes un vakara studiju procesa organizēšanu un norisi.

Papildu informācija

Kontakti

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts
Mācību biroja vadītājs
Gunta Linde
Paula Valdena iela 5–2.04 +371 67089371
Mācību biroja administratore
Solvita Mačāne
Paula Valdena iela 5–2.04 +371 67089412

Projektu vadītāja
Laura Uzule

Paula Valdena iela 5–5.01 +371 67089496

Universitāte