Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departaments

Juris Iljins

Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departamenta direktors

Juris Iljins
Kaļķu iela 1–411, Rīga
+371 67089778

RTU Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departamenta darbības mērķis ir efektīvas RTU kvalitātes vadības sistēmas izveides un attīstības koordinēšana, dokumentu pārvaldības un kvalitātes vadības procesu integrācija, lai sekmētu pastāvīgu RTU darbības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu un katras struktūrvienības līmenī RTU stratēģijā definēto rezultatīvo indikatoru un uzdevumu izpildi, kā arī veicinātu visu RTU darbinieku izpratni par to lomu RTU kvalitātes kultūras veidošanā un iesaistīšanos sava darba un RTU procesu pilnveidē.

Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departamenta galvenie uzdevumi:

  • nodrošināt RTU kvalitātes vadības sistēmas uzturēšanu un attīstību,
  • koordinēt dalību Eiropas Universitāšu asociācijas Institūciju novērtēšanas programmā,
  • nodrošināt RTU dalību nacionālajās un starptautiskajās reitingu sistēmās,
  • nodrošināt statistisko rādītāju apkopošanu par RTU darbību,
  • izstrādāt, attīstīt un īstenot dokumentu un arhīva pārvaldības procedūras un metodes,
  • pārvaldīt, pārraudzīt un koordinēt RTU pārvaldes dokumentu apriti,
  • nodrošināt arhīva dokumentu izmantošanu.

 

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts
Kvalitātes vadības nodaļa      
Nodaļas vadītājs
Juris Iljins
Kaļķu iela 1–411, Rīga +371 67089778
Nodaļas vadītāja p.i.
Inguna Dravniece
Kaļķu iela 1–203, Rīga +371 67089755

Universitāte

_