Projekts

.
.
Kompetenču attīstības platforma, izmantojot mākslīgo intelektu
Projekta publicitātes:
Projekta nosaukums: Kompetenču attīstības platforma, izmantojot mākslīgo intelektu
Projekta īsais nosaukums: -
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: KC-PI-2020/19
RTU Projektu reģistra numurs: 4315
Struktūrvienība: Humanitārais institūts
Projekta administrētājs: Projektu ieviešanas un koordinācijas nodaļa
Finansējošais fonds: ERAF, 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”
RTU loma projektā: vienīgais projekta īstenotājs
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.04.2020.
Projekta noslēguma datums: 30.09.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Latvijas investīciju un attīstības aģentūra
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Ieva Jokste
Projekta kopējais finansējums:
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas EUR 27 777,78, t.sk. ERAF līdzfinansējums 90% EUR 25 000 apmērā un RTU līdzfinansējums EUR 2 777.78 apmērā.
Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis ir izveidot kompetenču attīstības platformu (KAP), izmantojot mākslīgo intelektu. KAP būs tiešsaistes platforma, kuru augstskolu mācībspēki un personāls izmantos ar mērķi mērīt un izzināt studentu kompetenču struktūru un līmeni. Šī platforma palīdzētu risināt šadus uzdevumus:

a) studentu iesaistīšanās un motivācijas līmeņa uzlabošanu;

b) individuāla sociālo (“soft”) prasmju profila izveidošana katram studentam;

c) personificēta ceļveža izstrāde prasmju uzlabošanai, kas ir saskaņots ar darba tirgus prasībām;

d) pilnveidot pārdomas par mācīšanos kritiskās domāšanas attīstībā visā augstākās izglītības studijās.

 

KAP būs pašapkalpošanās platforma, kas ļaus augstākās izglītības iestādei izprast tās izglītības programmu efektivitāti un, ja kāds students zaudē savā profilā kādu no kompetencēm vai kāda no tām strauji samazinās, tad platforma sūtīs ziņu administrācijai vai atbildīgajai struktūrvienībai, lai ieteiktu pasākumus studenta atbalstam un iesaistes uzlabošanai. Tāpat platforma salīdzinās dažādu student profilus, lai varētu noteikt, vai problēma ir ar konkrēto student vai student grupu. Šie rezultāti tiks sasniegti, izmantojot mašīnmācīšanos / AI, tādējādi aizvien dodot precīzāku informāciju un piedāvājot individualizētāku pasākumu kopmleksu.

 

KAP kalpo šādiem RIS3 noteiktajiem tautsaimniecības transformācijas virzieniem un vismaz vienai  izaugsmes prioritātei. Šis projekts darbojas EdTech (izglītības tehnoloģiju) nozarē, kas ir viens no dinamiskākajiem un perspektīvākajiem ieguldījumu ziņā (EdTechGlobal lēš, ka tirgus lielums pārsniedz EUR 250 miljardus) (1). Izglītība ir viena no jomām, kurā tehnoloģijas joprojām var mainīt pakalpojumu sniegšanas veidu, jo tikai 3% no izglītības nozares tiek digitalizēti (2). Šajā nozīmē KAP nozīmē jauna produkta izveidi pakalpojumam, kurš šobrīd nav automatizēts.

 

Šis projekts atbilst 4. prioritātei, kas ir IKT produkta izveide, kuru varēs izmantot gan publiskajā, gan privātajā sektorā. Sākotnēji plānots koncentrēties uz augstāko izglītību, bet KAP būs potenciāli nozīmīgs tirgus arī biznesa nozarē.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Izstrādāti:
- tehniski ekonomiskais pamatojums;
- komercializācijas stratēģija.
Publicēts RTU mājas lapā: 01.04.2020.

Universitāte

_