Projekts

.
.
Metāna oksidēšanās savienošanās reakcijas procesa koncepcija - BIOCM
Projekta nosaukums: Metāna oksidēšanās savienošanās reakcijas procesa koncepcija - BIOCM
Projekta īsais nosaukums: BIOCM
Vienošanās par projekta īstenošanu numurs: ELAC2015/T03-1072
RTU Projektu reģistra numurs: 3335
Struktūrvienība: Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedra
Projekta administrētājs: Vides aizsardzības un siltuma sistēmu katedra
Finansējošais fonds: ERA-NET
RTU loma projektā: projekta partneris
Statuss: Noslēdzies
Projekta uzsākšanas datums: 01.11.2017.
Projekta noslēguma datums: 31.10.2020.
Finansējuma piešķīrēja nosaukums: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Projekta zinātniskais vadītājs: Jūlija Gušča
Projekta vadītājs administratīvajā jomā: Terēza Bezručko
Projekta kopējais finansējums:
Projekta RTU kopējais finansējums ir 66 600.00 EUR
Projekta kopsavilkums:

Galvenie BIOCM projekta mērķi ir izstrādāt un nodrošināt pamatotu metāna oksidēšanās savienošanās reakcijas (OCM) procesa koncepciju, kas efektīvi pārvērš biogāzi, kas iegūta no pārstrādāto atkritumu plūsmas, etilēnā. Nepieciešams, lai industriālie atkritumi, radušies no bioetanola, biodīzeļa un piena produktu ražošanas, tiktu apstrādāti anaerobā vidē digestācijas procesā, tādejādi, ievērojot vides prasības un nodrošinātu biogāzes ražošanu. Tiek uzsvērta OCM katalizatora un biogāzes ražošanas procesa savienojamība, kas ļauj identificēt piemērotākās priekšapstrādes un katalizatora pielāgošanu, lai visefektīvāk tiktu piemērotos šim lietojumam. Adsorbets, sintezēts no bioloģiskām izejvielām, tiks apstrādāts laboratorijā “mini stacijas mērogā”. Tas tiek izmantots, lai OCM reaktorā nodrošinātu gāzes atdalīšanu lejup ejošajā plūsmā. Katrs posms bioloģiskā OCM (BIOCM) procesā (piemēram, oglekļa dioksīda piesaiste) tiks eksperimentāli pētīts, ļaujot attīstīt gatavu modeli komercializētai BIOCM stacijai. Vēlāk šo gatavo modeli paplašinot, ir iespējams to integrēt citās enerģijas pārveides tehnoloģijās, kā biogāzes pārveide un koģenerācija, tādā veidā palielinot enerģijas ieguvumu, materiālu integrāciju un produktu dažādību biorafinēšanas ražošanas procesā. Tiks izskatītas dažādas procesu struktūras dzīves cikla analīzei (LCA), lai nodrošinātu, ka piedāvātie risinājumi ir ilgtspējīgi.

Viens no galvenajiem šī projekta rezultātiem būs konceptuāls dizains komerciāla mēroga BIOCM procesam. Šis konceptuālais dizains varēs tikt pielāgots industriāli atšķirīgiem tirgiem un reģionāli specifiskiem apstākļiem. Sagaidāms, ka šis projekts stimulēs zinātnisko attīstību jomai, kuru ir nepieciešams turpināt pētīt – no biogāzes iegūtās ķīmiskās vielas (biogas to chemicals).

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas aktivitātes:
Izstrādāt un nodrošināt pamatotu metāna oksidēšanās savienošanās reakcijas (OCM) procesa koncepciju, kas efektīvi pārvērš biogāzi, kas iegūta no pārstrādāto atkritumu plūsmas, etilēnā.
Sadarbības partneris:
  • Berlīnes Tehniskā universitāte
Publicēts RTU mājas lapā: 01.11.2017.

Universitāte

_