Izsole

Telpu nomas izsole Aiviekstes ielā 22, Rīgā

Informācija par objektu

Telpu nomas līgums

Telpu plāns

Izsoles rezultāti

Universitāte

_