Izsole

Nekustamā īpašuma Indriķa iela 8A, Rīga; Biešu iela 4, Rīga, sastāvā ietilpstošās ēkas Biešu ielā 4, Rīgā, kadastra apz. 0100 054 0055 002, rakstiskā nomas tiesību izsole

Stāvu plāni

Izsoles nolikums

Telpu nomas līgums

Informācija par nomas objektu

Izsoles rezultāti

Universitāte