Kontakti

Mareks Zeltiņš
Paula Valdena 5-5.03 telpā, Rīga
+371 29236766

 

Rīgas Tehniskā universitāte
Reģistrācijas Nr. 3341000709
PVN reģistrācijas Nr. 90000068977
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658

Norēķinu konts: LV45UNLA0050015395881
AS «SEB banka»
BIC kods: UNLALV2X

Universitāte