Izsole

Nekustamais īpašums Lauvas ielā 6, (2. stāvā), Rīgā

Informācija par objektu

Telpu plāns

Nomas līguma projekts


Kustamas mantas – traktora T25A izsole

Informācija par izsoli

Izsoles nolikums

 

Izsoles rezultāti

Universitāte

_