Izsole

Telpu noma Meža iela 1 k-1, 1 stāvs

Nomas objekta informācija

Telpu plāns


Telpu noma Paula Valdena iela 3, 4. stāvs

Nomas objekta informācija

Telpu plāns


Telpu noma otrā izsole Meža iela 1 k-1, pagrabstāvs

Nomas objekta informācija

Telpu plāns


Telpu noma Meža iela 1 k-1, 4. stāvs

Nomas objekta informācija

Telpu plāns


Telpu noma Meža iela 1 k-1, 1. stāvs, Rīga

Nomas objekta informācija

Telpu plāns


Telpu noma Biešu iela 4, Rīga

Izsoles nolikums

Senāta lēmums

Ēkas kadastrālā uzmērīšanas lieta

Vizuālās apsekošanas akts

Zemes robežu plāns

Nomas līguma projekts

Apdrošināšanas nosacījumi

Tehniskās apsekošanas atzinums

Izsoles rezultāti

Universitāte