Izsole

Zemes vienības daļas nomas izsole Pulka iela 3, Rīga

Informācija par nomas objektu

Telpu plāns


Telpu nomas izsole Lauvas iela 6, Rīga

Informācija par nomas objektu

Telpu plāns


Telpu nomas izsole Lauvas iela 6, Rīga

Informācija par nomas objektu

Telpu plāns

Izsoles rezultāti

Universitāte