Telpu noma un izsoles

Telpu noma Rīgas Tehniskajā universitātē notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 97. «Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi».

Izsole

Ilgtermiņa noma

Īstermiņa noma

Īstermiņa nomai pieejamas auditorijas un konferenču zāle Ķīpsalā, Āzenes ielā un Skolas ielā.

Par nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar Covid-19 izplatību

Kontakti

Universitāte