RTU Latvijas Jūras akadēmija

RTU Latvijas Jūras akadēmija sagatavo augsta līmeņa jūrniecības speciālistus. Akadēmija saviem studentiem piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu un ilgtspējīgu izglītību, apgūstot mācību vielu modernu tehnoloģiju vidē.

Šobrīd RTU Latvijas Jūras akadēmijā var apgūt:

Profesionālās bakalaura studiju programmas:
 • Jūras transports – kuģa vadīšana (iegūstams profesionālā bakalaura grāds jūras transportā un kuģa vadītāja kvalifikācija);
 • Ostu un kuģošanas vadība (iegūstams profesionālā bakalaura grāds vadībā un administrēšanā un ostu un kuģošanas vadības speciālista kvalifikācija);
 • Jūras transports – kuģa mehānika (iegūstams profesionālā bakalaura grāds jūras transportā un kuģa mehāniķa kvalifikācija);
 • Jūras transports – kuģa elektroautomātika (iegūstams profesionālā bakalaura grāds jūras transportā un kuģa elektromehānisko iekārtu elektroinženiera kvalifikācija);
 • Kuģu navigācijas elektronika (iegūstams profesionālā bakalaura grāds kuģu elektronikā, automātikā un radionavigācijā un radioelektronikas inženiera kvalifikācija).
2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību:
 • Kuģu vadīšana (iegūstams inženiera grāds kuģu vadīšanā un kuģa vadītāja kvalifikācija);
 • Kuģu mehānika (iegūstams inženiera grāds kuģu mehānikā un kuģa mehāniķa kvalifikācija).
1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību:
 • Kuģu vadīšana (iegūstamā kvalifikācija – kuģa vadītājs);
 • Kuģu mehānika (iegūstamā kvalifikācija – kuģa mehāniķis);
 • Profesionālo vidējo izglītību;
 • Jūras transports (iegūstamā kvalifikācija – sardzes stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT);
 • Kuģu mehānika (iegūstamā kvalifikācija – sardzes mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW).
Profesionālo maģistra studiju programmu:
 • Jūras transports (iegūstams profesionālā maģistra grāds jūras transportā specializācijās: jūras transporta vadības inženierija, jūras transporta ekspluatācija).
Doktora studiju programmu:
 • Jūras transports (iegūstams profesionālā doktora grāds jūras transportā specializācijās: «jūras inženiersistēmas un to tehniskā ekspluatācija» un «Viedo ostu tehnoloģijas».
Kursus mācību centrā:
 • Jūrnieku mācību kursus.
Nozares specifiskus kursus:
 • Profesionālās pilnveides izglītības programmu «Kuģu vadītāju vadības līmeņa programma»;
 • Profesionālās pilnveides izglītības programmu «Kuģu mehāniķu vadības līmeņa programma».

Flotes iela 12 k-1, Rīga, Latvija
+371 67161125

Direktore Kristīne Carjova
RTU Latvijas Jūras akadēmijas mājaslapa

Universitāte