RTU Liepājas studiju un zinātnes centrs

RTU Liepājas studiju un zinātnes centrā studijas var uzsākt šadās studiju programmās:

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

Uzņēmējdarbības loģistika un transporta ekonomika

Tirgzinības un tirdzniecība

Ekonomika, grāmatvedība un nodokļi

Transportbūves

specializācijas:          

Tīkla un datorsistēmu administrēšana

Mehatronisko sistēmu un robotehnikas datorvadība

Bakalaura profesionālās studiju programmas
Bakalaura akadēmisko studiju programmas
Pēc koledžas studiju programma
Uzņēmējdarbība un vadīšana (N)

 

RTU Liepājas studiju un zinātnes centrā ir iespēja dartboties Robotikas un Dizaina darbnīcās, studentu pašpārvaldē.

Kontakti:
Liedaga ielā 3, Liepājā
+371 26065753

youtube.com
Direktors Mārcis Priedītis

RTU Liepājas studiju un zinātnes centra mājaslapa

Universitāte